It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vanliga symtom vid psoriasisartrit

Inflammation i kroppen leder ofta till sömnsvårigheter. Har man psoriasisartrit är det inte ovanligt att ibland känna sig mycket trött.  

Vanliga symtom vid psoriasisartrit är bland annat vilosmärta, svullna leder och ömhet över ledkapsel, muskel- och senfästen, ryggont, särskilt i ländryggen, och stelhet på morgonen. Inflammationen kan vara lokaliserad till en eller ett fåtal leder men vanligen är det frågan om flera leder. Svårighetsgraden skiljer sig mycket åt mellan olika personer och variera över tid. Ibland är det frågan om en mild och övergående ledvärk men som värst kan den vara mycket aggressiv och ge en allvarlig inflammation där ledernas brosk och struktur riskerar att förstöras. 

Det är därför viktigt att få en så tidig och snabb diagnos för möjligheten att få en effektiv behandling som bromsar sjukdomsförloppet och därigenom minskar risken för funktionsnedsättning.1

Debutsymtom kan vara2

  • Entesit (muskelfästesinflammation) 
  • Ledinflammation i små leder i händer eller fötter. 
  • Svullnad av en hel tå eller ett finger (korvfinger/-tå, daktylit)  
  • Nattlig stelhet och smärta ger upphov till störd nattsömn med påföljande trötthet och koncentrationssvårigheter dagtid. 
  • Omkring 5 % debuterar med ryggsmärtor. Smärtan är lokaliserad till sätesregionen och dov, diffus och djup till karaktären. Vanligtvis drabbar inflammationen enbart en sida.