It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Leva med psoriasisartrit

Psoriasis och psoriasisartrit väcker, precis som med många andra sjukdomar som förändrar och påverkar vår hälsa och vårt liv, många tankar, funderingar och frågor kring hälsa och välmående. Livsstilen har betydelse för hälsan och livskvaliteten. Kunskap om psoriasis och psoriasisartrit är ett viktigt första steg för att förstå vilka val som behöver göras.1

Vid alla typer av inflammatoriska sjukdomar är regelbunden fysisk aktivitet och sunda livsvanor av största betydelse för allmänt välbefinnande, minskad sjuklighet i hjärtkärlsjukdomar och effekt av läkemedelsbehandling.2

Beroende på hur ont du har och vilka besvär du har att röra dig går det att anpassa träningen. Om du har psoriasisartrit och har ett skov gäller det att hålla igång den led (eller leder) som du har ont i eftersom det hjälper leden (eller lederna) att behålla sin funktion.1

Referenser

  1. psoriasisforbundet.se
  2. lakemedelsverket.se/psoriasis