It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vad har de här sjukdomarna gemensamt?

Vid både psoriasis och psoriasisartrit pågår en inflammation i kroppen och båda sjukdomarna är autoimmuna. Det innebär att immunsystemet (som i vanliga fall är kroppens eget skydd mot virus och bakterier) går på högvarv och attackerar kroppens friska vävnader.

Idag vet man inte vilka gener som är ansvariga för att autoimmuna sjukdomar uppstår, men när man löst det mysteriet öppnas nya dörrar för bättre omhändertagande av psoriasis och psoriasisartrit. Det finns däremot ingen känd koppling mellan svårighetsgraden av psoriasis och psoriasisartrit, med andra ord – man behöver inte få en svår form av psoriasisartrit för att man har en besvärlig psoriasis.

Går hand i hand

Trots att detta är två skilda tillstånd, är det tydligt att de ofta går hand i hand. Det innebär att om du har psoriasis, bör du vara uppmärksam på symtom på psoriasisartrit. Symtomen kan komma smygande och utvecklas långsamt men de kan också ha en snabb utveckling. Som med allt annat som rör de här sjukdomarna så är det olika från person till person.

Tror du att du kan ha psoriasisartrit? Läs mer om symtom vid psoriasisartrit.