It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Förbered ditt läkarbesök

Läkarbesöket är ditt tillfälle att berätta hur du mår och hur dina inflammerade leder påverkar ditt liv. 

Boka en läkartid

Om du vill få hjälp med dina besvär kan du själv boka en tid direkt för uppföljning av dina symtom via MediCheck.se eller så kontaktar du din läkare för ett nytt möte. På MediCheck.se får du hjälp av reumatologer via videosamtal.

Tänk på att förbereda dig noga och ta gärna med checklistan som stöd.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om axial psoriasisartrit kan du besöka 1177.se eller Reumatikerförbundet på reumatiker.se.

Du har möjlighet att själv skriva en egenremiss

Normalt kommer du som patient i kontakt med sjukhusens specialistvård via remiss från primärvården eller via akutbesök på sjukhusen. Du kan även själv, utan remiss från primärvården, kontakta specialistvården genom en egenremiss. Egenremisser bedöms enligt samma medicinska principer och riktlinjer som övriga remisser.

Du kan erbjudas tid direkt till specialistklinik om det utifrån underlaget i egenremissen framgår att det finns ett behov av specialistbedömning.

Du kan läsa mer om egenremiss på 1177.se.