It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Har jag psoriasisartrit?

Du måste beskriva dina symtom noga för läkaren. 

Det är viktigt att du berättar om du har psoriasis eller om någon i familjen har psoriasisartrit eller psoriasis. Läkaren undersöker hud, leder, naglar och senfästen och tar ofta ett blodprov som kan ge en ledtråd till om det handlar om psoriasisartrit eller någon annan ledsjukdom. 

Många med psoriasisartrit remitteras till reumatolog för ytterligare diagnos och behandling.1

Tecken på att du kan ha psoriasisartrit 

  • Du har redan psoriasis i huden (eller i släkten) 

  • Du har smärta och är stel 

  • Du är ovanligt trött 

  • Du har svullna leder och s k ”korvtå” eller ”korvfinger”, daktylit 

  • Du har problem med dina naglar 

Tips!

Innan du träffar läkare så kan det vara bra att skriva ner hur du upplever dina besvär: var i kroppen har du ont, vilken typ av smärta är det (brännande, skärande, huggande), när har du mest ont (tid på dygnet, typ av aktivitet), känner du dig ovanligt trött, har du problem med naglarna, får du ofta svullna hälar och/eller hälsporre, och så vidare. Ju mer detaljerad du är i din beskrivning av dina symtom, desto lättare är det för läkaren att ställa diagnos.1

Referenser

  1. Psoriasisförbundet: www.psoriasisforbundet.se