It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Det går att bromsa sjukdomen

Vid psoriasisartrit är fysisk aktivitet grunden i behandlingen. Det är viktigt att du rör på dig mycket även de perioder då du inte upplever symtom.

De mediciner som används vid psoriasisartrit syftar till att motverka smärta och stelhet samt att minska inflammationen så att sjukdomen bromsas. Genom att påverka inflammationen och bromsa sjukdomsförloppet hindrar man att leder förstörs.

Behandla i tid

De vanligaste behandlingarna mot hudsymtomen vid psoriasis är salvor, retinoidtabletter eller ultraviolett ljusterapi. Förutom dessa används även läkemedel som ibland kallas systemiska läkemedel eller sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARDs), vilka även inkluderar biologiska läkemedel.

Behandling med läkemedel vid psoriasisartrit

  • Smärtstillande mediciner som till exempel paracetamol kan ibland hjälpa vid lindriga besvär. 
  • Antiinflammatoriska medel eller NSAID verkar smärtstillande och hämmar inflammationen i lederna. NSAID brukar ha god effekt mot stelhet och värk vid psoriasisartrit, speciellt om det tas till natten.
  • Äldre konventionella antireumatiska läkemedel såsom metotrexat kan dämpa inflammationen om man har otillräckligt svar av NSAID.
  • Biologiska läkemedel riktar sig mot olika inflammatoriska molekyler i kroppen. Vid biologisk behandling av psoriasisartrit blockeras molekyler som är centrala vid inflammationen i sjukdomen. Man får behandling via dropp eller en spruta som injiceras strax under huden. Dessa läkemedel kombineras ibland med andra antireumatiska läkemedel.
  • Kortisoninjektioner kan bland ha mycket god effekt vid inflammation i perifera leder och senfästen.