It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Typer av psoriasis

Här är de vanligaste formerna av psoriasis.

Plackpsoriasis 

Psoriasis vulgaris eller kronisk plackpsoriasis är den vanligaste formen (75–80 %) och yttrar sig i form av rodnade, fjällande och välavgränsade plack som i typiska fall drabbar kroppens sträcksidor och hårbotten men även andra delar kan drabbas.1

Huden fjällar ofta kraftigt där hudfjällen är stearinliknande och skrapar man på dem så finns en röd hud under som lätt blöder.2 

Plackpsoriasis 700x464

Psoriasis i hårbotten 

Psoriasis i hårbottnen kan bestå av allt från svag till kraftig fjällbildning och ge mer eller mindre klåda. Psoriasisfläckarna sitter ofta i trakten av hårfästet vid öronen, pannan eller i bakhuvudet och kan gå ner en bit under hårfästet. Man räknar med att cirka 60 - 70 procent av alla som har psoriasis även får det i hårbotten. I vissa fall finns psoriasis bara i hårbotten och ingen annanstans.2

Psoriasis i hårbotten 700x464

Invers psoriasis

Invers psoriasis sitter i hudveck som ljumskar, armhålor, under brösten, i arm- och knäveck och i underlivet. Invers psoriasis är ofta väl avgränsad, röd och blank och fjällar inte.2

Pustulös psoriasis

En ovanlig form av psoriasis med mängder av små helt sterila varblåsor (pustler) som antingen kan flyta ihop till större områden eller vara begränsad till små områden. Pustulös psoriasis kan även förkomma lokalt och sitter då ofta på handflator och fotsulor.2

Droppformad psoriasis (guttat psoriasis)

Guttat, det vill säga droppformad psoriasis, är en småprickig variant av psoriasis med droppformade hudförändringar. En vanlig utlösande faktor är streptokockinfektioner som halsfluss.2 Guttat psoriasis drabbar cirka 20 % och uppträder akut med utbredda mindre lesioner över stora delar av kroppen. Guttat psoriasis kan övergå i kronisk plackpsoriasis men hur ofta detta sker är inte fullt klarlagt.1

Nagelpsoriasis 

Det finns tre huvudtyper av nagelpsoriasis: 

Typ 1 består av små gropar i nagelplattan. De kan liknas vid ytan på en fingerborg. Nedsänkningarna förekommer på en eller flera naglar och ger i allmänhet inte mycket besvär. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelplattan. 

Typ 2 ger en avlossning av nagelns främre kant från nagelbädden. Avlossningen kan komma plötsligt, på en eller flera naglar. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelbädden. 

Typ 3 nagelplattan blir förtjockad, missfärgad och ojämn. En kraftigt förtjockad nagel kan orsaka smärta vid tryck från skor och strumpor och det känns ofta besvärligt. Orsaken är psoriasisförändringar i nagelplattan. Denna typ av psoriasis kan likna en svampinfektion i naglarna.2

Nagelförändringar uppträder hos upp till 50 % av individer med psoriasis. Nagelpsoriasis anses vara en indikation på ökad risk för ledsjukdom och uppträder hos cirka 80 % av individer med psoriasisartrit.1

Läs mer om de olika typerna av psoriasis hos psoriasisförbundet.