It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Så här bedömer läkaren svårighetsgraden av din psoriasis

Det finns flera olika sätt att bedöma hur svår psoriasis du har. Många hudläkare använder så kallade PASI-poäng (PASI = Psoriasis Area and Severity Index) som hjälp för att bedöma sjukdomens svårighetsgrad och utbredning. Dessutom får du berätta hur du upplever livet med psoriasis och hur sjukdomen påverkar dig i din vardag. 

Hudläkaren har följande hjälpmedel för att tillsammans med dig mäta svårighetsgraden och se hur stor påverkan sjukdomen har på din livskvalitet. Resultatet är en av de faktorer som tas med i beräkningen när man överväger olika behandlingsalternativ:1

PASI (Psoriasis Area and Severity Index) 

PASI är den skala som oftast används när en hudläkare ska bedöma utbredningen och svårighetsgraden av psoriasis. Med hjälp av PASI kan hudläkaren avgöra hur stor del av kroppen som är täckt av psoriasis. Dessutom bedömer läkaren utslagets rodnad, tjocklek och fjällbildning. Du som patient får ”PASI-poäng” på en skala från 0 till 72. 0 betyder att du är helt symtomfri. Poäng över 30 är ganska sällsynta. 

”Handflatemetoden” BSA (Body Surface Area = kroppsyta) 

Handflatemetoden är en enklare och snabbare mätmetod än PASI. Här mäter man helt enkelt med hjälp av din handflata (fingrarna inräknade) hur stor del av kroppsytan som täcks av psoriasisutslag. En handflata motsvarar 1 % av kroppsytan. 

DLQI (Dermatology Life Quality Index) 

DLQI är ett frågeformulär som din hudläkare använder för att bedöma hur sjukdomen påverkar ditt dagliga liv och din livskvalitet. Formuläret omfattar 10 frågor om hur psoriasis påverkar dina dagliga aktiviteter, påklädning, fritid, arbete, skola och personliga relationer. Du får även frågor om din nuvarande behandling. 

Referenser

  1. SSDV:s behandlingsrekommendationer för systemisk behandling av psoriasis 2019