It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Psoriasis psykiska inverkan

Nedstämdhet och till och med depression är tyvärr vanligt vid psoriasis, särskilt om sjukdomen är utbredd. Psoriasis kan påverka livskvaliteten påtagligt och många kan känna sig både ensamma och isolerade i sin sjukdom. Nyare forskningsrön pekar även på samband mellan inflammatorisk sjukdom och depression, vilket, om så är fallet, gör det än viktigare att som psoriasissjuk få en effektiv behandling som minskar inflammationen i kroppen. Känner du dig nedstämd eller deprimerad så är det viktigt att du tar upp det med din läkare.1