It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Psoriasis och samsjuklighet

Med komorbiditet, eller samsjuklighet, menas sjukdomar som vi kan få som konsekvens av en annan sjukdom.1 Den vanligaste samsjukligheten vid psoriasis är ledsymtom och psoriasisartrit vilket drabbar upp till 30 % av personer med psoriasis.2 

Det är också vanligt med kardiovaskulära och metabola sjukdomar som hypertoni (högt blodtryck), diabetes och fetma samtidigt med psoriasis.

  

Referenser

  1. www.psoriasisforbundet.se
  2. Mease PJ J Am Acad Dermatol. 2013 Nov;69(5):729-735
  3. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis 2019