It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Patientorganisationer

Det finns  flera patientorganisationer för dig som har psoriasis. De jobbar för att medlemmarna ska kunna leva ett bra liv med psoriasis, genom att sprida kunskap om sjukdomen i samhället och att ge stöd och utbildning till sina medlemmar. Organisationerna finns listade nedan.

För dig som är ung med psoriasis finns en patientorganisation med samma namn – Ung med psoriasis. Gå in och läs om andra unga med psoriasis och deras berättelser och om hur du blir medlem.