It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vad är psoriasis?

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk systemsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Psoriasis kan drabba huden och men även leder i form av psoriasisartrit.  

Psoriasis går i skov vilket betyder att sjukdomen ”blossar upp” i perioder. Sjukdomen varierar mycket i intensitet och omfattning mellan individer men karakteriseras av en kraftig nybildning av hudceller vilket resulterar i fjällande, rodnande, torra fläckar på hud och i hårbotten. Utslagen kan se olika ut och omfattningen av utslagen varierar.1 

Psoriasis är en klinisk diagnos och det finns ännu inget laboratorieprov eller annat test för att säkerställa diagnosen. Plackpsoriasis är den vanligaste formen (75–80 %) och yttrar sig i form av rodnade, fjällande och välavgränsade plack som i typiska fall drabbar kroppens sträcksidor och hårbotten.2 

I Sverige beräknas att cirka 250 000 till 300 000 individer har psoriasis vilket gör den till en av våra vanligaste folksjukdomar. Psoriasis kan debutera i alla åldrar och drabbar lika många kvinnor som män.3