It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Leva med psoriasis

Nedstämdhet och till och med depression är tyvärr vanligt vid psoriasis, särskilt om sjukdomen är utbredd. Här kan du läsa mer om psoriasis psykiska inverkan. 

Det finns  flera patientorganisationer för dig som har psoriasis. De jobbar för att medlemmarna ska kunna leva ett bra liv med psoriasis, genom att sprida kunskap om sjukdomen i samhället och att ge stöd och utbildning till sina medlemmar.