It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Behandling av psoriasis

Psoriasis kan behandlas på många olika sätt och vilken behandling som är bäst för dig beror på flera olika faktorer. Läkaren undersöker dig och ställer frågor och rekommenderar sedan en behandling grundat på bland annat följande: 

  • När fick du de första symtomen? 
  • Vilken typ av psoriasis har du / var på kroppen har du psoriasis? 
  • Hur svåra är dina symtom? 
  • Hur påverkar psoriasis ditt dagliga liv? 
  • Din ålder och ditt allmänna hälsotillstånd 

Genom att svara på frågorna och berätta vad du vill uppnå med behandlingen kan ni tillsammans komma fram till den behandling som är bäst för dig. (Referens Behandling av psoriasis.1 

De kroppsliga och psykologiska aspekterna av psoriasis försämrar ofta livskvaliteten betydligt. Därför har Socialstyrelsen beskrivit ett behandlingsmål som utgår både från sjukdomens svårighetsgrad och påverkan på livskvaliteten. Som hjälp i bedömningen av detta används PASI (Psoriasis Area and Severity Index) och DLQI (Dermatology Life Quality Index). För att behandlingen ska ses som framgångsrik bör ett PASI-värde under 3 och ett DLQI-värde under eller lika med 5 uppnås.2 

Referenser

  1. Information från Läkemedelsverket 2011
  2. Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård vid psoriasis 2019