It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Psoriasis

Psoriasis är en inflammatorisk, kronisk sjukdom som påverkar hela kroppen1. Här kan du läsa mer om symtom, behandling och hur det är att leva med psoriasis. Du hittar också nedladdningsbart material som du kan använda som stöd i din sjukdom och i mötet med sjukvården.

DJ_Yellow_02_LANDSCAPE_700x367.png

Fakta om psoriasis

Psoriasis är en kronisk, inflammatorisk systemsjukdom där immunsystemet spelar en central roll. Psoriasis kan drabba huden och men även leder i form av psoriasisartrit.

FARMER_02_LANDSCAPE_700x367px.png

Symtom

Det finns många olika former av psoriasis i huden. Både utseende och utbredning av hudförändringar kan variera. 

Behandling vid psoriasis

Behandling av psoriasis

Psoriasis kan behandlas på många olika sätt och vilken behandling som är bäst för dig beror på flera olika faktorer. 

kontakta en patientorganisation_700x367_0.png

Livet med Psoriasis

Det finns flera patientorganisationer för dig som har psoriasis. 

Samsjuklighet vid psoriasis

Psoriasis och samsjuklighet

Behandling av psoriasis

Psoriasis psykiska inverkan

Tips inför ditt läkarbesök

Tips inför ditt läkarbesök
 

Mät din livskvalitet

Mät din livskvalitet (DLQI)

Axial spondylartrit 700x367

Axial spondylartrit (axSpA)

Nässelutslag 700x367

Nässelutslag
 

Psoriasisartrit 700x367

Psoriasisartrit
 

Space