It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Symtom vid nässelutslag

Några vanliga symtom vid nässelutslag, urtikaria, är lite svullna kliande utslag (kvaddlar) med ett blekt centrum och röda kanter, och/eller klåda, dagliga eller återkommande utbrott, ofta utan någon bakomliggande orsak, och ibland angioödem (svullnad i hudens djupare lager). 

Vilka är symtomen på kroniska nässelutslag?

Några av de vanligaste symtomen på kroniska nässelutslag är: 1,3

 • Svullna utslag (kvaddlar) med varierande form, ofta med ett blekt centrum och röd kant. De kan också flyta ihop och bilda större, svullna områden.
 • Kliande utslag som uppkommer snabbt
 • Utslaget försvinner och återkommer på olika delar av kroppen
 • Svullnader i hudens djupare skikt (angioödem)
 • Pågår i minst 6 veckor

Kroniska nässelutslag kan upplevas olika från person till person.2

 • 29–65 % får bara utslag/klåda
 • 33–67 % får utslag/klåda och svullnad
 • 1–13 % får bara svullnad

Vad utlöser nässelutslag?

Det finns inga specifika saker som kan anses vara den allmänt utlösande faktorn för nässelutslag, men några vanliga utlösande faktorer kan vara: 3

 • Läkemedel
 • Luftvägsinfektioner
 • Matallergier (t.ex. nötter, mjölk, fisk och ägg)
 • Svett
 • Temperaturförändringar
 • Stress
 • Friktion mot huden
 • UV-strålning
 • Fysisk ansträngning

Hos cirka 50 % av de som har akuta nässelutslag och upp till 90 % av de som har kroniska nässelutslag förblir orsaken okänd, så kallad spontan urtikaria. 5

Referenser

 1. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
 2. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 3. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/
 4. Kulaga CJ & Beajow M, Chronic urticaria as a manifestation of hyperparathyroidism: A case study, Journal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports 2018;8:5-6.
 5. Criado PR, Criado RFJ, Maruta CW et al. Chronic urticaria in adults: state-of-the-art in the new millennium, An Bras Dermatol 2015;90(1):74-89.

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.