It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Så förbereder du dig inför läkarbesöket

Misstänker du nässelutslag? Förbered dig ordentligt inför läkarbesöket så att läkaren snabbare kan hitta rätt behandling för dig. 

För att få svar på alla dina funderingar när du är hos läkaren är det viktigt att du själv är aktiv och har en tydlig plan. Berätta om dina symtom och hur nässelutslagen påverkar dig, både fysiskt och psykiskt.

Kartlägg dina symtom

Är utslaget rött och flammande? Uppstår det plötsligt för att sedan försvinna igen? Har du bleka eller röda områden med blåsor? Rör det sig om små blåsor, eller flyter de samman till större, svullna områden? Allt detta är tydliga symtom på nässelutslag. Om du dessutom har råkat ut för svullnader i till exempel ögonlocket eller läppen, kan det vara ett tecken på att du har angioödem  som också kan vara ett symtom på nässelutslag.1

Hur länge pågår dina utbrott och hur ofta återkommer de? Det finns både kroniska och akuta nässelutslag, beroende på hur länge besvären pågår. Om du har upprepade utbrott i över sex veckor kan det röra sig om kroniska nässelutslag. Det här tillståndet kan vara i allt från sex månader till flera år.2

Vad utlöser dina nässelutslag?

Innan din läkare kan bestämma vilken behandlingsform som är lämpligast, är det viktigt att ta reda på nässelutslagens utlösande faktor och utesluta bakomliggande sjukdomstillstånd. Fundera därför på när utslagen börjar blossa upp.

Akuta nässelutslag kan till exempel bero på en allergisk reaktion. I det här fallet går vanligtvis både utslagen och klådan över inom 12–24 timmar. Utslagen kommer också sällan tillbaka.2

Om dina utslag triggas av kyla, värme, sol, skav eller rispor i huden, kan detta tyda på att du har inducerbara nässelutslag, även kallat inducerbar urtikaria.2

Åtsittande kläder eller fysisk aktivitet kan också trigga nässelutslagen. I en undersökning bland patienter med nässelutslag anger hela 70 % av de tillfrågade att de måste begränsa eller ändra typen av kläder och/eller skor eftersom de är rädda för att reta utslagen. 43 % av de tillfrågade uppger också att de rör sig mindre eller kortare sträckor eftersom de är rädda för att trigga nässelutslagen.3 Om detta stämmer för dig kan det vara bra att informera läkaren om vilka situationer som får utslagen att dyka upp, så att du snabbare kan få rätt behandling.

Vilka behandlingar finns det för nässelutslag?

Målet med behandlingen av nässelutslag är att förhindra blåsor, klåda och angioödem, så kallad symtomkontroll. Läkaren behöver all relevant information om dina nässelutslag för att kunna hitta en behandling som passar för dig.4

I och med att nässelutslag vanligen orsakas av histaminer som frigörs i huden, kan många patienter ha nytta av antihistaminer. Detta används också mot bland annat pollenallergi. Om detta inte ger tillräckligt god effekt, finns det andra typer av behandlingar som vanligtvis genomförs av hudläkare eller andra specialister.4 Glöm inte att fråga din läkare om detta kan vara en relevant behandling för dig.

Nässelutslag är flyktiga, med symtom som kommer och går. Därför är det bra om du tar bilder av utslagen när de visar sig. Detta är ett användbart hjälpmedel när läkaren ska komma fram till behandlingsform.

Lycka till hos läkaren!

   

Referenser

  1. Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL
  2. Maurer M, Weller K & Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report Allergy 2011; 66: 317–330.
  3. B. Simpson J, Lawlor F, O’Donnel BF et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life, British Journal of Dermatology 1997; 136: 197-201.

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.