It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vad är nässelutslag?

Nässelutslag eller urtikaria är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av lite svullna utslag (kvaddlar), och/eller klåda i huden.1 Utslagen är flyktiga, vilket innebär att de enskilda kvaddlarna uppstår och försvinner vanligen inom loppet av 24 timmar. 2 Angioödem är en form av urtikaria som innebär att svullnaderna och klådan sitter i hudens djupare skikt. Vanliga lokalisationer för angioödem är läppar, ögonlock, ansikte och tunga. Det kan sitta i från timmar till dagar. Vid kronisk urtikaria har du ihållande symtom i mer än 6 veckor. 2

Vad är angioödem?

Angioödem är en form av nässelutslag, urtikaria, som innebär att svullnaderna och klådan sitter i hudens djupare skikt. Vanliga lokalisationer för angioödem är läppar, ögonlock, ansikte och tunga. Personer med kroniska nässelutslag, med eller utan angioödem, upplever symtomen över längre tid (i mer än 6 veckor).3 En liten andel patienter kan uppleva episoder med enbart angioödem, utan att ha den mer ytliga formen av urtikaria.4

Vilka typer av nässelutslag finns det?

1. Akut urtikaria 

Akuta nässelutslag, urtikaria, är lite svullna kliande utslag som kommer och går, men försvinner inom 6 veckor. I de flesta fall pågår akut urtikaria i 24–48 timmar.6

2. Kronisk spontan urtikaria

Kronisk urtikaria är lite svullna kliande utslag som kommer och går och pågår i mer än 6 veckor. En del upplever dessa svullnader även i de djupare hudskikten (angioödem).1 Om man inte kan identifiera någon utlösande faktor eller bakomliggande orsak kallas det spontan urtikaria. Vid kronisk urtikaria är det vanligt att man söker läkarbehandling för att förbättra livskvaliteten och om möjligt bli symtomfri.

3. Kronisk inducerbar urtikaria

Kronisk inducerbar urtikaria är en grupp olika urtikariavarianter som orsakas av identifierbara fysiska stimuli (ex. tryck, friktion, köld, hetta):2

  • Rodnad och svullnad som orsakas av rispor eller skav mot huden (dermografism). 
  • Kyla och blåst kan göra att utsatta delar av kroppen rodnar, svullnar och kliar. Svullnad kan också uppstå i halsen vid intag av kalla drycker eller glass.
  • Kvaddlar/blåsor i huden som orsakas av svett, värme och till exempel träning (kolinerg urtikaria/ansträngningsurtikaria). 
  • Svullna utslag lokalt på huden på sådana delar av kroppen som varit utsatta för tryck eller friktion, till exempel av ryggsäcksremmar eller skor.
en bild på nässelutslag
En bild på nässelutslag
En bild på nässelutslag

Hur vanligt är det med nässelutslag?

Nässelutslag, urtikaria, är en av de vanligaste hudsjukdomarna och den sjukdom som leder till flest läkarbesök.4

Upp till 1 av 4 drabbas av urtikaria någon gång i livet och cirka 0,5-1% av befolkningen lider av kronisk urtikaria.4 Alla åldersgrupper kan få kronisk urtikaria, men sjukdomen debuterar oftast i 20-40 årsåldern, och drabbar kvinnor dubbelt så ofta som män.4

Referenser:

1. Kunnskapscentrum för Allergi, Astma & KOL
2. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/
3. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
4. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
5. O'Donnell BF, Lawlor F, Simpson J et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life, Br J Dermatol 1997;136(2):197-201.

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.