It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hur är det att leva med kroniska nässelutslag?

Kroniska nässelutslag, urtikaria, kan i betydande grad påverka livskvaliteten och leda till bl.a. sömnbrist och psykologiska följdsjukdomar, t.ex. depression och ångest.Forskning visar att påverkan på livskvaliteten kan upplevas lika stor som vid t.ex. vissa typer av hjärtsjukdom. Många upplever bristande energi, social isolering och känslomässig påverkan. Vissa som lider av urtikaria kan uppleva svårigheter i arbetslivet och för över hälften leder sjukdomen till frånvaro på jobbet.Nästan hälften av alla som lider av kronisk urtikaria får bristande behandlingssvar på standardbehandling med antihistaminer1.

Vanliga konsekvenser av urtikaria är:1

  •  Sömnbrist
  •  Energibrist
  •  Depression
  •  Oro och ångest
  •  Social isolering
  •  Känslomässig obalans

Behandling av nässelutslag

All medicinsk behandling av nässelutslag bör ske i samråd med en läkare. Målet med behandlingen är att du ska kunna bli helt symtomfri. Det innebär att du varken ska behöva plågas av klåda, blåsor/kvaddlar eller svullnader i hudens djupare skikt (angioödem).

nældefeber 2
nældefeber 13

Så förbereder du dig inför läkarbesöket

Misstänker du nässelutslag? Förbered dig ordentligt inför läkarbesöket så att läkaren snabbare kan hitta rätt behandling för dig. 

 

Läkarbesöket

Det är viktigt att hitta vad som utlöser de kroniska nässelutslagen, utesluta eventuell bakomliggande sjukdom, och så långt det är möjligt – behandla tills symtomen försvinner. Målet med behandlingen är att du ska kunna bli helt symtomfri.

nældefeber 3
nældefeber 13

Kroniska nässelutslag = kronisk stress?

Oförutsägbarhet, smärtsam klåda och synliga utslag kan gå ut över livskvaliteten för dig som drabbas av nässelutslag.

Referenser

  1. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
  2. O'Donnell BF, Lawlor F, Simpson J et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life, Br J Dermatol 1997;136(2):197-201.

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.