It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Läkarbesöket

Det är viktigt att hitta vad som utlöser de kroniska nässelutslagen, utesluta eventuell bakomliggande sjukdom, och så långt det är möjligt – behandla tills symtomen försvinner. Målet med behandlingen är att du ska kunna bli helt symtomfri.

Förbered dig inför läkarbesöket

För att du ska lyckas på bästa möjliga sätt med behandlingen är det viktigt att du själv tar initiativ och har en bra dialog med din läkare.

Förklara för din läkare vad du har för behov och vad du vill uppnå med behandlingen, så att läkaren lättare kan fatta beslut och ta ställning till vad som bör vara nästa steg i din behandling.

Prata också med din läkare om hur nässelutslagen påverkar dig i vardagen – både känslomässigt och fysiskt. En aktiv insats och en öppen dialog främjar möjligheterna för att ni tillsammans ska kunna fatta rätt behandlingsbeslut, så att du får den behandling som passar bäst för just dig.

Få svar på dina frågor

Det är viktigt att du själv är aktiv och har en tydlig plan inför ditt läkarbesök. För vissa kan det vara bra att ta med sig en familjemedlem, en nära vän eller någon annan stödperson till läkarbesöket.

Nedan följer ett antal frågor som kan vara bra att tänka igenom inför ditt samtal med läkaren:

 • Vad är nässelutslag och varför har jag det?
 • Hur utvecklas nässelutslag?
 • Hur allvarliga är mina nässelutslag och hur kan man avgöra det?
 • Vilka behandlingsformer finns det som kan passa mig?
 • Är min nuvarande behandling rätt för mig?
 • Hur fungerar de olika behandlingsmetoderna vid nässelutslag?
 • Vad är målsättningen med den här behandlingen?
 • Vilka biverkningar och risker finns det med den behandlingen jämfört med andra behandlingar?
 • Vilken typ av behandlingsresultat kan jag vänta mig och när?
 • Kan nuvarande behandling hjälpa mig att bli av med klådan och utslagen?
 • Har jag angioödem?
 • Jag är inte nöjd med min nuvarande behandling – finns det några andra möjligheter?
 • Kan vi komma överens om en ny plan och följa upp den behandling jag har fått?
 • Känner du till några hjälpmedel som jag kan använda mig av?

Du kan också gå in på Vanliga frågor och få svar på dina frågor om nässelutslag.