It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Kroniska nässelutslag = kronisk stress?

Oförutsägbarhet, smärtsam klåda och synliga utslag kan gå ut över livskvaliteten för dig som drabbas av nässelutslag.

Tycker du att livet med kroniska nässelutslag har lett till en stressigare tillvaro? Du är inte ensam. Studier visar att kroniska nässelutslag, även kallade urtikaria, kan ge försämrad livskvalitet. Det kan till exempel röra sig om en ökad sjukfrånvaro från arbete, studier och skolgång. Den försämrade livskvaliteten är påvisad till den grad att den kan jämföras med att ha en kronisk hjärtsjukdom.1

Då är ändå nässelutslag en av de vanligaste hudsjukdomarna och kännetecknas av röda, flammande utslag. En del av stressen beror på att det ofta är osäkert vad som orsakar utslagen, men möjliga utlösande faktorer kan vara kyla, värme, skav från kläder eller träning. Dessutom känner personen med nässelutslag en stor osäkerhet angående när och i vilken omfattning utslaget kommer att blossa upp. Det kan röra sig om allt från ett enstaka utbrott, så kallat akuta nässelutslag, till kroniska nässelutslag som kan pågå i allt från sex månader till flera år.2

Oförutsägbar vardag med nässelutslag

Nässelutslag är en oförutsägbar sjukdom där det kan vara svårt att identifiera en tydlig orsak till varför den blossar upp. Detta kan vara väldigt frustrerande och upplevas som en stor stressfaktor för dem som drabbas.

Att inte kunna veta när utslagen bryter ut eller hur länge de kommer att pågå, kan leda till att många undviker att delta i sociala aktiviteter. Det är inte heller ovanligt att personer med nässelutslag får svårigheter på arbetet, vilket återigen leder till sjukfrånvaro.2

Klåda påverkar sömnen

För de flesta med nässelutslag är det klådan som är det värsta. Ungefär 42 % av patienter med nässelutslag upplever klåda som det besvärligaste symtomet. 1 Du kanske känner igen dig i att det både leder till obehag på dagen och påverkar sömnen på natten? De allra flesta som drabbas av nässelutslag upplever sömnsvårigheter; det är svårt att somna på kvällen och man vaknar flera gånger om natten. 2

Går ut över rörlighet och klädval

Nässelutslagen påverkar också vardagslivet. Mellan 49 och 71 % av personer med nässelutslag anger att de kämpar med att klara av vardagliga saker som hushållsarbete. 1 Vissa patienter undviker också att vara i rörelse alltför länge, eftersom de är rädda för att utlösa nya nässelutslag.

Om du har nässelutslag, vet du säkert att skav från åtsittande kläder och skor också kan vara en utlösande faktor. Hela 70 % av personer med nässelutslag säger att de undviker att använda åtsittande kläder eller skor för att inte provocera fram eller irritera utslagen.2 Att behöva förhålla sig till den här typen av utlösande faktorer i vardagen upplevs ofta som ett stressande element för personer med nässelutslag.

Nässelutslag kan ge psykiska besvär

Förutom att nässelutslag är plågsamma i och med att de bränner, svider och kliar, kan de också sitta på synliga platser på kroppen, vilket kan kännas genant.

Du är inte ensam om du upplever att sjukdomen har en negativ inverkan på din självbild. Det är inte heller ovanligt att personer med nässelutslag förutom stress, även drabbas av ångest. Det kan röra sig om ångest för att sjukdomen ska förvärras, men många upplever också en generell ångest som inte kan specificeras.

Vad kan du göra för att lindra obehaget?

Tveka inte att kontakta läkare för att få rådgivning och behandling om du tror att du har nässelutslag och upplever stress i samband med detta. Försök att på förhand kartlägga de symtom som besvärar dig, i vilka situationer som utslagen visar sig och när du känner dig stressad eller nedstämd på grund av detta.

I behandlingen av nässelutslag är målet att undvika symtom som blåsor, klåda och svullnader, så kallad symtomkontroll, så att du kan leva ett så gott liv som möjligt med nässelutslagen – och på så vis också förbättra ditt psykiska mående.3

Ta gärna bilder och dokumentera nässelutslagen inför läkarbesöket, så att du är väl förberedd. Sedan kan ni gemensamt komma fram till vilken behandling som är bäst för dig.

Referenser

1. O’ Donnell BF, Lawlor F, Simpson J , et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life, British Journal of Dermatology 1997; 136: 197-201.

2. Maurer M, Weller K & Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report Allergy 2011; 66: 317–330.

3. Netdoktorpro. Urtikaria. https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/