It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Vanliga frågor

Här kan du få svar på många av dina frågor och funderingar om nässelutslag. Vi vill nämligen hjälpa dig att förstå och ta kontroll över dina nässelutslag, så att du kan prata med din läkare på rätt sätt och få den behandling som passar bäst för dig. 

Varför får man nässelutslag?

Nässelutslag eller urtikaria uppstår genom frisättning av specifika ämnen som påverkar hudens blodkärl.1 I de allra flesta fall får man nässelutslag när hudens mastceller frisätter ett ämne som kallas histamin, som framför allt är verksam vid olika immunreaktioner. Därför behandlar man ofta nässelutslag med läkemedel som kallas antihistaminer.

Det är ofta svårt att ange specifika saker som den utlösande faktorn för nässelutslag, men några vanliga utlösande faktorer kan vara:

       • Läkemedel
       • Luftvägsinfektioner
       • Matallergier (t.ex. nötter, mjölk, fisk och ägg)
       • Svett
       • Temperaturförändringar
       • Stress
       • Friktion mot huden
       • UV-strålning
       • Fysisk ansträngning

Hos cirka 50 % av de som har akuta nässelutslag och upp till 90 % av de som har kroniska nässelutslag förblir orsaken okänd, så kallad spontan urtikaria.2,3

Referenser:

 1. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/
 2. Kulaga CJ & Beajow M, Chronic urticaria as a manifestation of hyperparathyroidism: A case study, Journal of Clinical and Translational Endocrinology: Case Reports 2018;8:5-6.
 3. Criado PR, Criado RFJ, Maruta CW et al. Chronic urticaria in adults: state-of-the-art in the new millennium, An Bras Dermatol 2015;90(1):74-89.

Smittar nässelutslag?

Nej, nässelutslag smittar inte.

Urtikaria eller nässelutslag är en relativt vanlig hudsjukdom som kännetecknas av svullna utslag (kvaddlar), och/eller klåda, och/eller angioödem (svullnad i hudens djupare lager).1 Nässelutslag är flyktiga, vilket innebär att de enskilda kvaddlarna uppstår och försvinner inom loppet av 24 timmar och kan pågå i upp till 6 veckor.1 Vid kronisk urtikaria har du ihållande utslag i mer än 6 veckor.1

I de flesta fall är orsaken till att man får nässelutslag okänd, men det finns en rad olika faktorer som kan ge upphov till utslagen. Några exempel på sådana faktorer är allergiska reaktioner, infektioner, svett eller friktion mot huden.1

Därmed är det möjligt för två personer att få nässelutslag av samma utlösande faktor, men det är inte möjligt att få nässelutslag av en annan person som har nässelutslag.

Referenser:

 1. Netdoktorpro.se: https://www.netdoktorpro.se/hud-venereologi/medicinska-oversikter/urtikaria/

När bör man kontakta en läkare?

Nässelutslag är flyktiga och i många fall försvinner utslagen av sig själva inom loppet av 24 timmar. Därför är det inte alltid nödvändigt att söka medicinsk hjälp. Men du bör kontakta en läkare om:1

       • Du får våldsamma utbrott av utslag som snabbt blir större och kliar kraftigt.
       • Utslagen håller i sig i mer än 24 timmar.
       • Du får svårt att andas
       • Om du känner tilltagande allmänna symtom som t ex illamående eller yrsel.
       • Du får svullnad i ögon eller mun/svalg.
       • Du eller ditt barn får en allergisk reaktion.

Det finns medicinsk behandling mot nässelutslag och målet är att du ska bli helt symtomfri.

Är det farligt med nässelutslag?

Nässelutslag är vanligtvis inte farliga i sig eftersom utslagen uppträder på begränsade områden i det yttersta hudlagret. Men nässelutslag och angioödem kan vara symtom på så kallad anafylaxi, en allvarlig allergisk reaktion, eller en bakomliggande sjukdom.1 Detta är dock sällsynt, och vanligen försvinner utslagen inom loppet av 24 timmar. Vid akuta nässelutslag förekommer utslagen i mindre än sex veckor, men vid kroniska nässelutslag förekommer utslag i över sex veckor. 1
 

Du bör alltid kontakta en läkare om:2
 

 • Du får våldsamma utbrott av utslag som snabbt blir större och kliar kraftigt.
 • Utslagen håller i sig i mer än 24 timmar.
 • Du får svårt att andas.
 • Du får svullnad i ögon eller mun/svalg.
 • Du eller ditt barn får en allergisk reaktion.

Trots att nässelutslag sällan är farliga, har sjukdomen ofta stor inverkan på livskvaliteten. Man kan bland annat känna sig stressad och ha social ångest som förknippas med ovissheten om och när utslagen bryter ut. Man har visat att patienter med kroniska nässelutslag upplever att deras livskvalitet påverkas i lika hög grad som patienter med kranskärlssjukdom i väntan på operation.3

Referenser:

 1. Schaefer P, Urticaria: evaluation and treatment, Am Fam Physician 2011;83(9):1078-1084.
 2. Netdoktor. Nässelutslag. https://www.netdoktor.se/hud-har/nasselutslag-urtikaria/sjukdomar/nasselutslag/
 3. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.

Hur länge pågår nässelutslagen?

Vid akuta nässelutslag har man kliande utslag i form av blåsor som kommer och går, men som försvinner inom 6 veckor.1 I de flesta fall pågår akuta nässelutslag i 24–48 timmar. Om utslagen håller i sig i mer än 6 veckor kallas de för kroniska nässelutslag.Varaktigheten hos kroniska nässelutslag beror bland annat på hur allvarliga de är, om man har angioödem och/eller inducerbara nässelutslag samt ålder.

I de flesta fall pågår kroniska nässelutslag i 1–5 år3, i genomsnitt 3,5 år hos vuxna personer på 20–40 år.4 Hos 50 % går sjukdomen över inom loppet av 6 månader, 20 % inom 3 år, medan 20 % har kroniska nässelutslag i 5–10 år.Spädbarn och barn med nässelutslag har en betydligt bättre prognos än vuxna. 60 % av barn med kroniska nässelutslag är symtomfria efter 5 år.5 Spädbarn med kroniska nässelutslag har en ännu bättre prognos; inom 2–7,5 år är 96 % symtomfria.

Referenser:

 1. Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL
 2. Sanchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ, Diagnosis and Treatment of Urticaria and Angioedema: A Worldwide Perspective, World Allergy Organization Journal 2012, 5:29
 3. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 4. Engstrom JE, Neher JO, St. Anna L, What is the prognosis for patients with chronic urticaria? J Fam Pract 2011, 60: 168a-168b
 5. Hiragun M, Hiragun T, Mihara S et al. Prognosis of chronic spontaneous urticaria in 117 patients not controlled by a standard dose of antihistamine, Allergy 2013, 68(2): 229-235.

Kan barn få nässelutslag?

Nässelutslag är vanligtvis inte lika vanliga hos barn som hos vuxna, men ungefär 2–6 % av barn drabbas av någon typ av nässelutslag.1 Den vanligaste typen hos barn är akuta nässelutslag; utslag som försvinner inom loppet av 6 veckor.2 Kroniska nässelutslag är mindre vanliga hos barn än hos vuxna, och man uppskattar att 0,1–0,3 % av barn har kroniska nässelutslag.3 Barn med kroniska nässelutslag har vanligen angioödem.2


I likhet med nässelutslag hos vuxna vet man sällan orsaken till att hudsjukdomen bryter ut hos barn. I bara 22 % av fallen lyckas man att identifiera orsaken till kroniska nässelutslag.1
Det är vanligt att man som förälder misstänker en allergisk reaktion mot mat som den utlösande faktorn. Men det är ytterst sällan fallet.1 De vanligaste faktorerna som orsakar nässelutslag hos barn är infektioner, fysiska faktorer som kyla eller skav samt utslag efter insektsstick.1,2,3 Många typer av insekter, bland andra myggor och loppor, kan utlösa nässelutslag hos barn.1


För barn med kroniska nässelutslag är prognosen mycket bättre än hos vuxna, och ungefär 60 % är symtomfria efter 5 år.4
Nässelutslag behandlas på samma sätt hos barn som hos vuxna. Om möjligt bör man undvika utlösande faktorer (triggers) för nässelutslagen, och man kan, i samråd med läkaren, ordineras antihistaminer.2

Referenser:

 1. Novembre E, Cianferoni A, Mori F et al. Urticaria and urticaria related skin contion/disease in children, Eur Ann Allergy Clin Immunol 2008, 40(1):5-13
 2. Deacock, SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008, 153(2): 151-161
 3. Church MK, Weller K, Stock P, et al. Chronic spontaneous urticaria in children: Itching for insight, Pediatr Allergy & Immunol 2011, 22:1-8.
 4. Hiragun M, Hiragun T, Mihara S et al. Prognosis of chronic spontaneous urticaria in 117 patients not controlled by a standard dose of antihistamine., Allergy 2013, 68(2): 229-235.

Är det farligt att få nässelutslag när man är gravid?

Om du får nässelutslag när du är gravid, behöver det inte vara farligt för varken dig eller fostret.Man kan få nässelutslag under graviditeten, men då kan man även få en särskild typ av nässelutslag som kallas för PUPPP (Pruritic Urticarial Papules and Plaques of Pregnancy).1 Sannolikheten att drabbas av utbrott av kroniska nässelutslag är lägre när man är gravid2, och patienter med nässelutslag som blir gravida märker ofta en lindring av symtomen.1


PUPPP är en form av nässelutslag under graviditeten som kännetecknas av kliande utslag som börjar på magen och kan sprida sig till armar och ben. PUPPP förekommer vanligtvis under den tredje trimestern och oftast under den första graviditeten.1 Den här typen av nässelutslag uppstår vid 1 av 160 graviditeter2 och är ännu vanligare vid tvilling-/trillinggraviditeter och hos överviktiga.1 Det är ytterst sällsynt att få PUPPP under följande graviditeter.2

De huvudsakliga orsakerna till att man får PUPPP är att huden på magen sträcks ut, i kombination med de ökande nivåerna av östrogen och progesteron som produceras i stora mängder under graviditeten.2 PUPPP försvinner inom loppet av 1 till 3 veckor efter födseln och medför inga risker för vare sig modern eller fostret.1


I och med att utslagen vanligen är ofarliga och försvinner efter födseln krävs det ingen behandling. Men eftersom utslagen kliar och kan vara obehagliga för kvinnan finns det behandlingar som kan lindra symtomen. Du kan i samråd med din läkare ordineras kortikosteroider eller antihistaminer som båda är exempel på behandlingsmetoder för PUPPP.3

Referenser:

 1. Deacock SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008, 153(2): 151-161.
 2. Kadar L & Kivity S Urticaria and angioedema in pregnancy, Curr Derm Rep 2013, 2:236-242.
 3. Fitzpatrick JE, High WA & Lamar Kyle W, Urticarial and indurated eruptions, Urgent Care Dermatology: Symptom-Based Diagnosis 2018, 63-82.

Kan man få nässelutslag av stress?

Det är oklart om stress i sig kan orsaka nässelutslag, men stress kan helt klart påverka sjukdomen1.

Studier har visat höga stressnivåer hos personer som lider av nässelutslag och de som har sjukdomen har ofta upplevt stressande situationer omedelbart innan de fick den1. Bland annat har man kommit fram till att det går att få akuta nässelutslag av mycket stressande upplevelser3.

Stress kan påverka omfattning och försämring av utslagen, samt intensiteten hos klådan2. Stressande ekonomiska, personliga eller arbetssituationer kan bidra till att kronisk urtikaria försämras3. Det kan leda till att man kliar mer på utslagen, vilket i sin tur försämrar sjukdomen och leder till ännu mer stress.

Referenser:

 1. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 2. Ograczyk-Piotrowska A, Gerlicz-Kowalczuk Z, Pietrzak A et al. Stress, itch and quality of life in chronic urticaria females, Advances in Dermatology and Allergology 2018;35(2):156-160.
 3. Deacock SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008;153(2):151-161

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.