It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Behandling av nässelutslag

All medicinsk behandling av nässelutslag bör ske i samråd med en läkare. Målet med behandlingen är att du ska kunna bli helt symtomfri. Det innebär att du varken ska behöva plågas av klåda, blåsor/kvaddlar eller svullnader i hudens djupare skikt (angioödem).1

Hur behandlas nässelutslag?

En viktig del av behandlingen är att identifiera och eliminera de utlösande faktorer eller bakomliggande orsakerna till nässelutslagen. Men orsaken till kroniska nässelutslag är ofta oklar och i många fall går det inte att hitta någon specifik orsak och kallas då spontan  urtikaria. 

Vilken behandling som passar bäst för dig beror bland annat på vilken typ av nässelutslag du har och sjukdomshistoria.

Antihistaminer är den vanligaste medicinska behandlingen.

I de allra flesta fall är nässelutslag en reaktion av att hudens mastceller frisätter histamin. Därför behandlar man ofta nässelutslag i första hand med så kallade antihistaminer. Om du får medicinsk behandling mot nässelutslag men inte upplever någon förbättring är det viktigt att du pratar med din läkare.

Hur länge pågår kroniska nässelutslag?

Vanligen spontanläker sjukdomen inom 1–5 år, men i vissa fall kan den också pågå i flera årtionden: 1,3

 • Hos 50 % upphör sjukdomen inom 6 månader.
 • Hos ytterligare 20 % upphör sjukdomen inom 3 år.
 • Ytterligare 20 % har sjukdomen i mellan 5 och 10 år.
 • Färre än 2 % har sjukdomen i upp till 25 år.
 • I mycket sällsynta fall kan sjukdomen pågå i upp till 50 år.

Vad kan du göra själv?

Här kommer några tips på vad du kan göra själv för att lindra symtomen:4, 5

 • Undvik utlösande faktorer: om du vet vad som utlöser dina nässelutslag bör du undvika sådana situationer.
 • Använd receptfria preparat mot klåda: fråga på ditt apotek vilka preparat som kan hjälpa mot klåda.
 • Kyl ner utsatta områden: ta ett bad eller täck utslaget med en kall, fuktig handduk eller liknande. 
 • Använd bekväma kläder: för att undvika hudirritationer kan det vara bra att undvika kläder som är mycket tajta, kliar eller är gjorda av ull.
Space

Referenser

 1. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 2. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria, Allergy 2018;73(7):1393-1414.
 3. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
 4. Mayo Clinic: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/hives-and-angioedema/diagnosis-treatment/drc-20354914
 5. Vårdguiden 1177.se: https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Nasselutslag/

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.