It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Atopiskt eksem och nässelutslag - detta skiljer dem åt

Kliar det? Två av de vanligaste typerna av kliande hudutslag är nässelutslag och atopiskt eksem. Så skiljer du dem från varandra. 

Ta kontakt med din läkare om du misstänker att du har fått atopiskt eksem eller nässelutslag.

Klåda och blåsor av nässelutslag

Nässelutslag, även kallat urtikaria, kan vara akuta eller kroniska och kännetecknas av symtom som klåda och röda eller bleka blåsor. Dessa kan vara små eller flyta samman till ett större område med svullnad. Om du har upprepade utbrott i över sex veckor kallas det för kronisk urtikaria.

Ett karakteristiskt drag för nässelutslag är att utslaget är flyktigt. Blåsorna kan dyka upp under loppet av några få minuter och försvinner nästan alltid inom 24 timmar.1

Torr hud och klåda av atopiskt eksem

Typiska kännetecken för atopiskt eksem är torr hud och klåda. Andra symtom är att huden rodnar, svullnar, spricker och flagnar. Besvären kan variera från små områden med lindriga utslag och lätt klåda till större områden med intensiv klåda och aggressiva utslag.

Vid atopiskt eksem kan det ibland också uppstå vätskefyllda blåsor, så kallade pustler. Om du kliar på dessa kan de spricka, varpå sårskorpor bildas på huden. Det kan vara svårt att låta bli att klia, men kom ihåg att detta förvärrar utslagen, och dessutom kan det leda till sår, inflammationer och infektioner.2

För att undvika att utslaget förvärras är det viktigt att kartlägga symtomen så snabbt som möjligt.

Svullnader och nässelutslag

Har dina läppar eller ögonlock svullnat upp? Då kan du ha råkat ut för angioödem. Angioödem uppträder ofta tillsammans med nässelutslag. Faktum är att cirka 29–65 % av patienter med nässelutslag bara besväras av utslagen, medan 1–13 % bara har angioödem och 33–67 % har båda tillstånden.1

Orsaker till atopiskt eksem

Gemensamt för nässelutslag och atopiskt eksem är att orsaken är okänd. Men en kombination av olika parametrar som genetik, klimat, miljö, infektioner, livsstil, stress och föroreningar kan bidra till utveckling av atopiskt eksem. Atopiskt eksem kan även vara ärftligt; barn och spädbarn som har föräldrar med astma, atopiskt eksem eller allergi har större risk att utveckla atopiskt eksem.3

Hudutslag och allergi

Både atopiskt eksem och nässelutslag kan orsakas av allergi.

Allergi beror på att immunförsvaret har bildat antikroppar mot det som man är allergisk mot. Om du till exempel är allergisk mot mjölk eller ägg, bildar kroppen antikroppar mot det som du äter. Då frigörs histamin i huden, vilket kan leda till nässelutslag. Reaktionen sker snabbt och kan inträffa från att du äter maten till senast inom fyra timmar.4

Icke-allergiska nässelutslag

Utslagen kan även uppstå utan allergi. En icke-allergisk variant av nässelutslag är akuta nässelutslag som ofta är en engångsföreteelse.

Cellerna i huden som frigör histamin heter mastceller. I vissa fall frigör mastcellerna histamin utan att det beror på en allergisk reaktion.

Om till exempel ett barn äter något för första gången och äter för mycket av det, till exempel jordgubbar, kan barnet få akut urtikaria. Då är det också histaminfrigöringen som orsakar nässelutslagen, och ofta tål barnet jordgubbar senare. Nässelutslag kan också uppträda om du har haft en infektionssjukdom, och de kan även framkallas av läkemedel och kontrastmedel vid röntgen.4

Ta kontakt med din läkare om du misstänker att du har fått atopiskt eksem eller nässelutslag.


 

Referenser

  1. Maurer M, Weller K& Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report Allergy 2011; 66: 317–330.
  2. Kunnskapscentrum för Allergi, Astma & KOL.
  3. Netdokor. Barneksem. https://www.netdoktor.se/hud-har/eksem-torr-hud/sjukdomar/barneksem-atopisk-dermatit/
  4. Netdoktor. Nässeutslag. https://www.netdoktor.se/hud-har/nasselutslag-urtikaria/sjukdomar/nasselutslag/

Hjälpmedel för dig som har nässelutslag

Här kan du hitta och ladda ner en rad olika verktyg som kan hjälpa dig att få bättre kontroll över dina nässelutslag samt att förbereda dig inför ditt nästa läkarbesök. 
På så vis blir det lättare för läkaren att ge dig den behandling som är bäst för just dig.