It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

omnasselutslag_stress

Om nässelutslag

Nässelutslag, eller urtikaria, är en vanlig hudsjukdom som kännetecknas av lite svullna utslag (kvaddlar), och/eller klåda, och/eller angioödem (svullnad i hudens djupare lager). Utslagen är flyktiga, vilket innebär att de enskilda kvaddlarna uppstår och försvinner inom loppet av 24 timmar. Vid kronisk urtikaria har du ihållande symtom i mer än 6 veckor.

 

omnasselutslag_symtom

Symtom vid nässelutslag

Några vanliga symtom vid nässelutslag är lite svullna utslag (kvaddlar) med ett blekt centrum och röda kanter, och/eller klåda, och/eller angioödem (svullnad i hudens djupare lager). Det är dagliga eller återkommande utbrott utan nödvändigtvis någon identifierbar bakomliggande orsak. Ibland föreligger svullnader i hudens djupare skikt och kallas då angioödem. 

Behandling av elveblest

Behandling av nässelutslag

Det är viktigt att försöka hitta utlösande faktorer eller bakomliggande orsak till nässelutslagen. Ofta går dessa inte att identifiera och kallas då spontan urtikaria. Så långt det är möjligt – bör man behandla tills symtomen försvinner. Målet med behandlingen är att du ska bli helt symtomfri. 

omnasselutslag_forbered

Leva med Nässelutslag

All medicinsk behandling av nässelutslag bör ske i samråd med en läkare. Målet med behandlingen är att du ska kunna bli helt symtomfri. Det innebär att du varken ska behöva plågas av klåda, blåsor/kvaddlar eller svullnader i hudens djupare skikt (angioödem).

nældefeber 10

Förbered dig inför läkarbesöket

nældefeber 13

Läkarbesöket

Vanliga frågor och svar 780x575

Vanliga frågor
och svar

nældefeber 13

Kroniska nässelutslag = Kronisk stress?

Atopiskt eksem och nässelutslag 780x575

Atopiskt eksem
och nässelutslag

Axial spondylartrit 700x367

Axial spondylartrit

Psoriasis 700x367

Psoriasis

Psoriasisartrit 700x367

Psoriasisartrit