It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Orsak till axial spondylartrit

Det är inte helt känt varför man får axial spondylartrit, men ärftliga anlag och miljöfaktorer påverkar. Av någon anledning uppstår inflammation i vissa vävnader, till exempel ligamentfästen och leder. Den inflammatoriska processen leder i sin tur till stelhet och smärta i de angripna lederna men även till trötthet. Oftast blir du sjuk innan du fyllt 40 år.