It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Inflammatorisk ryggsmärta kan vara tecken på axial spondylartrit

  • Molande smärta i ryggslut som kommer och går. Smärtan kan också sprida sig ner mot höger eller vänster skinka. Smärtan blir ofta värre nattetid, speciellt under senare delen av natten, och påverkar nattsömnen. 
  • Stelhet, framförallt på morgonen. Smärtan och stelheten kan lindras med fysisk aktivitet. 
  • Ökad trötthet (på grund av dålig sömn och/eller den pågående inflammationen i kroppen).

Andra symtom eller uppgifter som kan tala för axial spondylartrit (axSpA): 

  • Akut ensidig ögoninflammation som varit förknippad med smärta och ljuskänslighet (inflammation i ögats regnbågshinna). 
  • Smärta och svullnad i andra leder, vanligtvis i knä, fotleder eller fötter. Du kan också uppleva smärta i hälen eller hälarna. 
  • Om du har en familjemedlem som har axSpA eller återkommande ögoninflammationer. 
  • Om du har inflammatorisk tarmsjukdom eller hudsjukdomen psoriasis.

Symtom i andra leder eller delar av kroppen som exempelvis hjärta och lungor är ovanliga vid axSpA. Läs mer om inflammatorisk ryggsjukdom på 1177.se.


Det finns en rad undersökningar man kan göra för att diagnostisera axial spondylartrit

Om du misstänker att du lider av inflammatorisk ryggsjukdom är det viktigt att söka vård och berätta om din upplevelse. Din beskrivning av symtomen är viktig för att läkaren ska kunna ställa rätt diagnos. 

Det finns inget enstaka test som på egen hand visar om du har sjukdomen. Läkaren gör en samlad bedömning av sin undersökning och provsvaren från blodprov och röntgen. Via blodproven kan läkaren se om det pågår en inflammation i kroppen. 

Med hjälp av magnetkamera kan läkaren upptäcka förändringar i leder och vid senornas fästen till skelettet, främst i bäckenlederna (korsryggen) men ibland också mellan kotorna. Med magnetkamera ser man förändringarna i tidigt skede, medan man med röntgen först ser förändringar efter flera år.  

På 1177.se  kan du läsa mer om hur olika undersökningar går till.