It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Axial spondylartrit är en inflammatorisk ryggsjukdom

Axial spondylartrit (axSpA) är ett samlingsbegrepp för reumatiska ryggsjukdomar som ger upphov till inflammation, smärta och stelhet i främst från ryggens och bäckenets leder samt kringliggande vävnader.

Sjukdomsgruppen inkluderar diagnosen ankyloserande spondylit (AS - även kallad pelvospondylit eller Bechterews sjukdom) som karaktäriseras av inflammation och strukturell skada (synlig på röntgen) i bäckenets leder, men även icke-radiografisk axSpA som har liknande inflammation i bäckenets leder men där man inte ännu utvecklat strukturella skador. 

Det finns en övergång från icke-radiografisk axSpA till AS över tid, varför icke-radiografisk axSpA kan ses som ett förstadium till AS. Samtidigt finns det de som under hela sitt sjukdomsförlopp aldrig utvecklar några röntgenförändringar och inte utvecklar AS. 

AS och icke-radiografisk axSpA drabbar vardera drygt 0,1 procent av befolkningen i Sverige. AS drabbar oftare män än kvinnor då kvinnor har mindre tendens att utveckla de strukturella skadorna som är typiska vid AS. Sjukdomen debuterar vanligtvis mellan 15 och 30 års ålder och nästan alltid före 40 års ålder. Icke-radiografisk axSpA har däremot inte samma uttalade manliga övervikt såsom AS.