It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Att leva med inflammatorisk ryggsjukdom

Regelbunden träning, bra kost och rätt medicinering ger goda förutsättningar för att leva ett normalt liv med reumatisk ryggsjukdom. Det är inte alltid lätt att veta hur man ska göra. Sjukdomen är relativt ovanlig i samhället och du som är drabbad kanske känner dig ensam om dina besvär. Men det finns många fler än du tror!

Kontakta en läkare och se till att du blir ordentligt utredd och får en diagnos.

Här hittar du checklistan som hjälper dig att förbereda dig inför läkarbesöket. 

På Reumatikerförbundets hemsida kan du läsa fler berättelser om hur livet med axSpA kan se ut.