It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt

Träning utgör grunden för all behandling vid axial spondylartrit. Det beror på att smärtan och stelheten påverkas positivt av rörelse. Förutom din egen vardagsmotion är det vanligt med sjukgymnastik av olika slag. Du bör ta kontakt med fysioterapeut för att få lämpliga träningsinstruktioner. 

Det är viktigt att fortsätta med ditt träningsprogram även under de perioder då du inte upplever besvär från leder eller andra symtom. 

Det här kan du göra själv

Att röra på sig, tänja och stretcha, är viktiga självhjälpsåtgärder som ger en positiv inverkan på sjukdomen. Rörelse motverkar stelhet i kroppen och förbättrar funktionen. Att ta i och träna hårt är inte skadligt om man har en inflammatorisk ryggsjukdom!

Det främsta syftet med fysioterapi är att bibehålla eller öka rörlighet och styrka, att bibehålla en god kroppshållning, att minska smärta samt att förbättra funktion och livskvalitet.


Behandla i tid för bättre effekt 

För att motverka smärta, stelhet och för att behålla rörlighet i ryggen används läkemedel som minskar inflammationen i lederna vid axSpA. 

Läkemedelsbehandlingar vid axSpA: 

  • Smärtstillande läkemedel som t ex paracetamol kan ibland hjälpa vid lindriga besvär. Om smärtan tilltar, eller om skador på leder uppstått, brukar det behövas starkare smärtlindring. Då används ibland morfinliknande preparat. 
  • Antiinflammatoriska medel eller NSAID verkar smärtstillande och hämmar inflammationen i lederna. NSAID brukar ha god effekt, speciellt om det tas till natten, mot stelhet och värk vid ankyloserande spondylit. 
  • Biologiska läkemedel består av molekyler som liknar dem som finns i kroppen. Vid ankyloserande spondylit blockeras molekyler som är centrala vid inflammationen. Du får dem via dropp eller en spruta som injiceras strax under huden. Biologiska läkemedel kombineras ibland med andra antireumatiska läkemedel. 
  • Kortisoninjektioner kan ibland ha mycket god effekt vid inflammation i perifera leder och senfästen.

Funderar du på om din behandling är optimal? 

Du som redan har fått diagnosen axial spondylartrit men trots behandling har besvärande symtom så är det viktigt att kontakta vården för uppföljning av dina symtom. Tänk på att förbereda dig noga och ta gärna med checklistan som stöd.