It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Har du återkommande ryggproblem?
Gör testet!

Har du haft återkommande ryggproblem under en lång tid? har du svarat ja på alla 3 frågor  så kan dina besvär vara tecken på att du har en inflammatorisk ryggsjukdom och då bör du söka hjälp hos din vårdcentral eller husläkare.

Har du haft ont i ryggen i mer än 3 månader?
Började du få ont i ryggen innan du hade fyllt 40 år?
Stämmer något av påståendena nedan in på dina ryggsmärtor:

1. De är värre på natten, speciellt på efternatten
2. De blir bättre när jag rör på mig eller motionerar, och de blir inte bättre genom vila
3. Stelhet i nedre delen av ryggen på morgonen, som varar i 30 minuter eller mer

Frågeformulär anpassat från ref. 1-5

1. Poddubnyy D, van Tubergen A, Landewe R, Sieper J, van der Heijde D, Assessment of SpondyloArthritis international S. Development of an ASAS-endorsed recommendation for the early
referral of patients with a suspicion of axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2015;74:1483-7.
2. Sieper J, van der Heijde D, Landewe R et al. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of
SpondyloArthritis International Society (ASAS). Ann Rheum Dis 2009; 68:784–8
3. Rudwaleit M, Metter A, Listing J, Sieper J, Braun J. Inflammatory back pain in ankylosing spondylitis: a reassessment of the clinical history for application as classification and diagnostic
criteria. Arthritis Rheum. 2006;54:569-78.
4. Sieper J, Rudwaleit M. Early referral recommendations for ankylosing spondylitis (including pre-radiographic and radiographic forms) in primary care. Ann Rheum Dis. 2005;64:659-63.
5. Calin A, Porta J, Fries JF, Schurman DJ. Clinical history as a screening test for ankylosing spondylitis. JAMA 1977;237:2613–4