It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Axial spondylartrit
(inflammatorisk ryggsjukdom)

Här kan du få svar på dina frågor om diagnos, behandling och vad du själv kan göra för att påverka din sjukdom.

Hur vet jag om jag har axial spondylartrit?

Har du molande värk i ryggslutet?
Är du stel i kroppen på morgonen?
Är du mellan 18–40 år?

Om axial spondylartrit 540x270

Om axial spondylartrit

Vad är axial spondylartrit? Här får du lära dig mer om inflammatorisk ryggsjukdom.

Rygsøjlegigt

Symtom och diagnos

Molande smärta i ryggslut som kommer och går kan vara tecken på axial spondylartrit. Smärtan kan också sprida sig ner mot höger eller vänster skinka. Smärtan blir ofta värre nattetid, speciellt under senare delen av natten och påverkar nattsömnen. 

SV Behandling vid axSpA 540x230

Behandling

Träning utgör grunden för all behandling vid axial spondylartrit. För att motverka smärta, stelhet och för att behålla rörlighet i ryggen används läkemedel som minskar inflammationen i lederna och stödjevävnaderna vid axial spondylartrit. 

Vertaistuki_540x230

Leva med inflammatorisk ryggsjukdom

När man lever med en inflammatorisk ryggsjukdom är det väldigt individuellt hur man upplever sjukdomen och hur den påverkar livskvaliteten.

UNDER

Hur vet jag om jag har axial spondylartrit?

kontakta en doktor

Funderar du på om din behandling är optimal?
 

SV BEhandling av axSpA 300x300

Fysisk aktivitet och rörelse är viktigt

Anteckningblock 300x300

Förbered dig inför ditt läkarbesök

Nässelutslag urtikaria 350x175

Nässelutslag

Psoriasis 350x175

Psoriasis

Psoriasisartrit (PsA)

Psoriasisartrit

Space