It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Slik vurderer legen alvorlighetsgraden av psoriasis

Alvorlighetsgraden av psoriasis kan vurderes på ulike måter. Mange hudleger bruker PASI-score (psoriasis areal- og alvorlighetsindeks) for å fastslå alvorlighetsgraden av de fysiske symptomene. Testen tar også hensyn til hvordan livet ditt er med psoriasis og hvordan sykdommen påvirker deg i hverdagen.

Hudlegen kan bruke følgende metoder i samarbeid med deg for å måle alvorlighetsgraden og hvor mye sykdommen påvirker livskvaliteten din. Resultatet utgjør én av tre faktorer som tas med i vurderingen av de forskjellige behandlingsmulighetene.

Hoito_510x270

PASI-score

PASI er den vanligste skalaen for å fastslå utbredelse og alvorlighetsgrad av psoriasis. Legen vurderer hvor stor del av kroppen som er dekket av psoriasis, samt utslettets rødhet, tykkelse og skjell. Som pasient får du «PASI-poeng» på skalaen fra 0–72. 0 betyr at du er helt symptomfri. Det er ganske sjelden å få over 30 poeng.

Håndflate 2

«Håndflatemetoden» (kroppsoverflate
område)

Håndflatemetoden er en enklere og raskere målemetode enn PASI. Den måler enkelt hvor stor del av kroppens overflate som dekkes av psoriasisutslett, med håndflaten (inklusiv fingre). En håndflate er 1 % av kroppens areal.

dlqi

DLQI (Dermatology Life Quality Index)

DLQI er et spørreskjema som brukes for å vurdere hvordan sykdommen påvirker hverdagen og livskvaliteten din. Skjemaet består av 10 spørsmål om hvordan psoriasis påvirker daglige aktiviteter, påkledning, fritid, jobb og skole samt personlige relasjoner. Det er også spørsmål om nåværende behandling.