It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Psoriasis og psykologisk innvirkning

Alt i alt påvirker psoriasis livskvaliteten på forskjellige måter.1,2 
Psoriasis utgjør en betydelig sykdomsbyrde, og pasienter som har psoriasis kan få behandling hos flere forskjellige spesialistleger i ulike sektorer i helsevesenet.  
Pasientene opplever store variasjoner i behandlingspraksis.

 

 

Referanser

  1. Russo PA, Ilchef R, Cooper AJ. Psychiatric morbidity in psoriasis: a review. Australas J Dermatol 2004; 45: 155-61. PubMed 
  2. Leisner MZ, Riis JL, Schwartz BS et al. Psoriasis and Risk of Mental Disorders in Denmark. JAMA Dermatol 2019.0039 pmid:31066861 PubMed