It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fakta om Psoriasis

Psoriasis er en kronisk, tilbakevennende og inflammatorisk hudsykdom. Den kjennetegnes ved tydelig avgrensede, røde, skjellende elementer på strekkesiden av armer og ben, kroppen og i hodebunnen. 
Ved psoriasis skiftes hudcellene ut 10–20 ganger raskere enn i normal hud og cellemodningen forstyrres.  

Diagnose stilles på bakgrunn av utseende og plassering. Kronisk plakkpsoriasis er den vanligste formen for psoriasis og utgjør om lag 90% av tilfellene. 

Rundt to prosent av befolkningen i Nord-Europa er rammet av psoriasis, med lik fordeling mellom kjønnene. Ca 120 000 nordmenn har sykdommen psoriasis. Tilstanden kan debutere i alle aldre, men det vanligste er at den gir seg til kjenne rundt 10- 20-årsalderen. Kvinner får ofte psoriasis tidligere enn menn. 
Du kan lese mer på på Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) sin nettside her