It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hvilken psoriasisbehandling passer for meg?

Det finnes mange forskjellige måter å behandle psoriasis på, og valg av behandling avhenger av en rekke forskjellige faktorer. Legen vil anbefale behandling ut ifra blant annet følgende faktorer:

 • Når opplevde du symptomer først?
 • Hvilken type psoriasis har du?
 • Hvor på kroppen har du psoriasis?
 • Hvor alvorlige er symptomene?
 • Hvordan påvirker psoriasis hverdagen din?
 • Alder og generell helsetilstand

Når du snakker med legen din om dette og om hvilket mål du har med behandlingen, kan dere sammen finne behandlingen som er riktig for deg.

Hvilke typer behandling av psoriasis finnes?

Behandlingene for psoriasis deles inn i følgende overordnede typer:

1. Lokal (smøre)behandling

Lokale behandlinger av psoriasis er behandling som påføres direkte på huden, for eksempel krem, salve eller gel. Det finnes mange forskjellige lokalbehandlinger, og de skal alltid brukes etter legens anvisninger.

Lokale behandlinger brukes ved de mildeste formene for psoriasis når det kun er psoriasis i avgrensede områder på huden, og i kombinasjon med andre behandlinger hos pasienter med mer utbredte forandringer.

Lokale behandlingstyper kan for eksempel være følgende:

 • Fuktighetskremer, salisylsyrepreparater og hudolje
 • Topiske steroider, f.eks. i krem, salve og gel
 • D-vitaminlignende stoffer som reduserer produksjonen av hudceller

2. Lysterapi

Lysterapi behandler huden med forskjellige typer av ultrafiolett (UV) lys. Lysterapi kan for eksempel være følgende:

 • Ultrafiolett lys med UVB-lys
 • PUVA, som er en kombinasjon av UVA-lys og medisinsk behandling
 • Klimaterapi (sol og bading i saltvann)
 • Lysterapi gis ofte til personer som ikke får tilstrekkelig effekt av kremer eller salver.

3. Systemisk (tablett) behandling

Systemisk behandling betyr at medisinen virker i hele kroppen. Systemisk behandling kan fås som tabletter eller som injeksjon. 

Systemisk behandling gis til personer som har moderat til alvorlig psoriasis.

4. Systemisk, biologisk behandling

Biologiske legemidler retter seg direkte mot de stoffene som finnes i økte mengder hos personer som har psoriasis. 

Biologisk behandling gis til personer som har moderat til alvorlig psoriasis, og som ikke har hatt effekt av annen systemisk behandling.

Biologisk behandling virker på hele kroppen, og kan ikke tas i tablettform. De gis som injeksjoner i fettlaget under huden (subkutane injeksjoner) eller som injeksjoner direkte i blodbanen (intravenøse infusjoner).

Du kan lese mer om behandling av psoriasis på Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) sin nettside hudportalen.no