It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Symptomer på elveblest

Noen av symptomene man kan oppleve ved elveblest er kraftig kløe, vablete utslett med et blekt sentrum med røde kanter, daglig eller tilbakevendene utbrudd uten noen underliggende årsak, samt hevelser i de dypereliggende lag av huden (angiødem). 

Hva er symptomer på kronisk elveblest?

Noen av de vanligste symptomene på kronisk elveblest som du kan oppleve er:1,3

 • Vablete utslett av ulik form, ofte med et blekt sentrum og rød kant som kan flyte sammen til større, hevede områder.
 • Kløende utslett som oppstår raskt
 • Utslett forsvinner og oppstår igjen og igjen, på ulike steder på kroppen
 • Hevelser i de dypereliggende lag av huden (angioødem)
 • Symptomer varer i minst 6 uker

Kronisk elveblest kan oppleves ulikt fra person til person.2

 • 29-65% opplever kun utslett/kløe
 • 33-67% opplever utslett/kløe og hevelse
 • 1-13% opplever kun hevelse

Hva trigger elveblest?

Det er ingen spesifikke triggere som kan ses på som den utløsende faktoren for elveblest, men noen triggere kan være:3,4

 • Legemidler
 • Luftveisinfeksjoner
 • Matallergier (f.eks. nøtter, melk, fisk og egg)
 • Svette
 • Temperaturendringer
 • Stress
 • Friksjon mot huden
 • UV-stråling
 • Fysisk anstrengelse

Hos cirka 50% av de med akutt elveblest og opp til 90% av de med kronisk elveblest forblir årsaken ukjent.5,6

 

Referanser

 1. Norsk Legemiddelhåndbok
 2. Psoriasis- og eksemforbundet - https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Typer-urtikaria
 3. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
 4. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 5. O'Donnell BF, Lawlor F, Simpson J et al. The impact of chronic urticaria on the quality of life, Br J Dermatol 1997;136(2):197-201.
 6. Oslo Hudlegesenter: https://www.oslohudlegesenter.no/elveblest.html