It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Legebesøket

Det er viktig å finne den kroniske elveblestens utløsende faktor, utelukke underliggende sykdom og så langt det er mulig – behandle til symptomene forsvinner. Målet for behandlingen er at du skal bli fullstendig symptomfri.

Forbered deg til legebesøket

For at du skal lykkes best mulig med behandlingen, er det viktig at du selv tar initiativ og har en god dialog med legen din. Forklar legen hva ditt behov er, og dine mål med behandlingen, slik at legen lettere kan ta en beslutning og stilling til hva som bør være det neste trinnet i din behandling. Snakk også med legen din om hvordan elveblesten påvirker hverdagen din - både på det følelsesmessige og det fysiske plan. En aktiv innsats og en åpen dialog fremmer muligheten for at dere sammen kan ta de riktige beslutninger rundt behandlingen, og sikre at den passer best mulig akkurat for deg.

Få svar på spørsmålene dine

Det er viktig at du selv er aktiv og har en klar plan når du skal til legen. For noen kan det være en fordel å ha med seg et familiemedlem, en god venn eller en annen støtteperson når du har time hos legen.

Nedenfor er en rekke spørsmål kan være nyttig å tenke på når du skal snakke med legen:

 • Hva er elveblest og hvorfor har jeg det?
 • Hvordan utvikler elveblest seg?
 • Hvor alvorlig er min elveblest og hvordan kan man måle det?
 • Hvilke behandlingsformer finnes for meg?
 • Er min nåværende behandling riktig for meg?
 • Hvordan virker de forskjellige behandlingene for elveblest?
 • Hva er målet for denne behandlingen?
 • Hvilke bivirkninger og risikoer er det ved denne behandlingen kontra andre behandlinger?
 • Hva slags behandlingsresultat kan jeg forvente meg og når?
 • Kan nåværende behandling fjerne kløen og utslettet mitt?
 • Har jeg angioødem?
 • Jeg er ikke fornøyd med dagens behandling – finnes det andre muligheter?
 • Kan vi lage en ny avtale og følge opp behandlingen jeg har fått?
 • Kjenner du til noen hjelpemidler jeg kan benytte meg av?

Du kan også gå inn på Ofte stilte spørsmål og få svar på de spørsmålene du har om elveblest.