It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Uforutsigbarhet, plagsom kløe og synlig utslett kan gå hardt utover livskvaliteten til deg som er rammet av elveblest.

Synes du livet med kronisk elveblest har gjort tilværelsen mer stressende? Du er ikke alene. Studier viser at kronisk elveblest, også kjent som urtikaria, kan gi nedsatt livskvalitet. Dette kan for eksempel være i form av økt sykefravær knyttet til arbeid, studier og skolegang. Reduksjonen i livskvaliteten er påvist å være så påfallende at det kan sammenlignes med det å ha en kronisk hjertesykdom.1

Allikevel er elveblest en av de vanligste hudsykdommene og kjennetegnes av rødt, flammende utslett. Stresset er knyttet til at det ofte er usikkert hva som forårsaker utslettet, men mulige utløsende faktorer kan være kulde, varme, trykk fra klær eller trening. I tillegg opplever personen med elveblest stor usikkerhet knyttet til når og hvor hyppig utslettet vil blusse opp. Det kan være alt fra et engangstilfelle, kalt akutt elveblest, til kronisk elveblest som kan vare i alt fra seks måneder til flere år.1

Uforutsigbar hverdag med elveblest

Elveblest er en uforutsigbar sykdom hvor det kan være vanskelig å identifisere en klar årsak til hvorfor den blusser opp. Dette kan oppleves som svært frustrerende og som en stor stressfaktor for de som er rammet.

Det å ikke vite når utbruddene kommer, eller hvor lenge de vil vare, kan føre til at mange vegrer seg for å delta i sosiale aktiviteter. Det er heller ikke uvanlig at personer med elveblest er sykemeldt, på arbeidsavklaring eller til og med er uføretrygdet.1

Kløe påvirker søvnen

For de fleste med elveblest er det kløen som er det verste. Omtrent 42% av elveblestpasienter opplever kløe som det mest problematiske symptomet. Kanskje kjenner du deg igjen i at det både fører til ubehag på dagtid og påvirker søvnen på nattestid? Hele 92% av pasientene oppgir at de får påvirket søvnen sin på grunn av kløe.

Går utover bevegelighet og klesvalg

Elveblesten påvirker også hverdagslivet. Mellom 49-71% av personer med elveblest oppgir at de sliter med å få gjort dagligdagse ting som husarbeid. Noen pasienter unngår også å være for lenge i bevegelse, i frykt for å trigge elveblesten.

Har du elveblest, vet du nok at trykk fra trange klær og sko også kan være en trigger. Hele 70% av personer med elveblest sier at de unngår å bruke trange klær og sko, for å ikke fremprovosere eller irritere utslettet.2 Det å måtte forholde seg til slike triggerfaktorer i hverdagen oppleves ofte som et stresselement for de med elveblest.

Elveblest kan gi psykiske plager

I tillegg til at elveblest er plagsomt ved at det brenner, svir og klør, kan det også være plassert på synlige steder på kroppen, noe som kan føles sjenerende.

Du er ikke alene dersom du opplever at sykdommen har en negativ innvirkning på selvbildet ditt. Det er heller ikke uvanlig at personer med elveblest i tillegg til stress, også opplever angst. Dette kan være angst for at sykdommen skal forverres, men mange opplever også en generell angst som ikke kan spesifiseres.

Hva kan du gjøre for å lette plagene?

Ikke nøl med å kontakte legen din for råd og behandling dersom du mener at du er plaget med elveblest og stress knyttet til dette. Forsøk i forkant å kartlegge symptomene som plager deg, i hvilke situasjoner utslettet oppstår eller trigges, og når du føler deg stresset eller psykisk nedstemt på grunn av dette.

I behandlingen av elveblest er målet å unngå symptomer som vabler, kløe og hevelser, såkalt symptomkontroll, slik at du kan leve så godt som mulig med elveblesten - og dermed også få det bedre psykisk.3

Ta gjerne bilder og dokumenter elveblesten i forkant av timen, slik at du er godt forberedt. Deretter kan dere sammen komme frem til hva som er den beste behandlingen for deg.

Referanser

 

  1. Psoriasis- og eksemforbundet. Å leve med kronisk urtikaria. https://www.hudportalen.no/kronisk-urtikaria/aa-leve-med-kronisk-urtikaria
  2. O’Donnell BF, Lawlor F, Simpson J, et al The impact chronic urticaria on the quality of life, British Journal of Dermatology 1997; 136: 197-201.
  3. Psoriasis- og eksemforbundet. Behandling. https://www.hudportalen.no/kronisk-urtikaria/behandling