It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Ofte stilte spørsmål

Her kan du få svar på alt du måtte lure på om elveblest. Vi vil gi deg alt du trenger for å forstå og ta kontroll over din elveblest, slik at du kan snakke med legen din og få den behandlingen som er riktig for deg.

Kan man få elveblest av stress? 

Det er uklart om stress i seg selv forårsaker elveblest, men stress kan påvirke sykdommen.1

Studier har funnet høye stressnivåer hos de som lider av elveblest, og de som har sykdommen har ofte opplevd stressende situasjoner rett før de fikk sykdommen.1 Det er blant annet funnet at man kan få akutt elveblest av veldig stressende opplevelser.3

Stress kan påvirke omfanget og forverringen av utslett, samt intensiteten av kløen.2 Stressende økonomiske-, personlige- eller jobbsituasjoner kan forverre kronisk urtikaria.3 Dette kan føre til at man klør mer på utslettet, som igjen gjør sykdommen verre og fører til mer stress.

Referanser:

1. Maurer et al., Allergy (2011) 317-330.

2. Ograczyk-Piotrowska et al. Advances in Dermatology and Allergology (2018) 35(2): 156-160

3. Deacock, S J. Clin Exp Immunol. 2008 Aug; 153(2): 151–161.

Hva kommer elveblest av? 

Elveblest, eller urtikaria, kommer av at visse stoffer blir frigjort, som igjen påvirker blodkarene i huden.1 I de aller fleste tilfeller får man elveblest når hudens mastceller slipper ut histamin. Derfor behandler man ofte elveblest med antihistaminer.

Det er ingen spesifikke triggere som kan ses på som den utløsende faktoren for elveblest, men noen triggere kan være:1,2

 • Legemidler
 • Luftveisinfeksjoner
 • Matallergier (f.eks. nøtter, melk, fisk og egg)
 • Svette
 • Temperaturendringer
 • Stress
 • Friksjon mot huden
 • UV-stråling
 • Fysisk anstrengelse

Hos cirka 50% av de med akutt elveblest og opp til 90% av de med kronisk elveblest forblir årsaken ukjent.3,4

Referanser:

1. Psoriasis- og Eksemforbundet: https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Hva-er-kronisk-urtikaria

2. Norsk Legemiddelhåndbok: http://legemiddelhandboka.no/Terapi/20884

3. Kulaga, C J. Journal of Clinical and Translational Edocrinology (2018) 8:5-6

4. Criado et al. An Bras Dermatol (2015) 90(1):74-89

Er elveblest smittsomt? 

Nei, elveblest er ikke smittsomt.

Urtikaria, eller elveblest, er en vanlig hudsykdom som kjennetegnes av vablete utslett, kraftig kløe og/eller angioødem i huden.1 Elveblest klør og er flyktig, noe som betyr at utslett oppstår og forsvinner i løpet av 24 timer, og kan vare i inntil 6 uker.2 Ved kronisk elveblest har du vedvarende utslett i mer enn 6 uker.2

I de fleste tilfeller er årsaken til at man får elveblest ukjent, men det er en rekke faktorer som kan trigge hudsykdommen. Disse triggerne kan være allergiske reaksjoner, infeksjoner, svette eller friksjon mot huden.1,2

Det er derfor mulig at to personer kan få elveblest av den samme triggeren, men man kan ikke få elveblest fra en annen som lider av sykdommen.

Referanser:

1. Norsk Legemiddelhåndbok

2. Psoriasis- og eksemforbundet:

https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Typer-urtikaria

Når bør man kontakte lege? 

Elveblest er flyktig og i mange tilfeller forsvinner utslettet av seg selv i løpet av 24 timer. Derfor behøver man ikke nødvendigvis å søke medisinsk hjelp. Men du bør kontakte legen dersom:1

 • Du har voldsomme utbrudd med utslett som rask blir større og klør kraftig.

 • Utslettet vedvarer i mer enn 24 timer.

 • Du har pustevansker.

 • Du har hevelser i øynene eller munn/svelg.

 • Du eller barnet ditt får en allergisk reaksjon.

Det finnes medisinsk behandling for elveblest med mål om at du skal bli fullstendig symptomfri.

Referanse:

1. Norsk Legemiddelhåndbok

Finnes det en egen pasientforening for de med elveblest? 

Ja, Psoriasis- og eksemforbundet har en egen gruppe for pasienter med elveblest.

Her kan du få mer informasjon om kronisk elveblest, forskning, behandling og hvordan det er å leve med sykdommen. I tillegg har du kontaktinformasjon til Urtikaria-utvalget, som jobber for å bedre situasjonen for personer med kronisk elveblest.

Gå inn på Psoriasis- og eksemforbundets hjemmeside her for mer informasjon.

Er elveblest farlig?

Elveblest er i utgangspunktet ikke farlig ettersom utslettene oppstår på begrensede områder på hudens ytterste lag. Men elveblest og angioødem  kan være symptomer på såkalt anafylaksi, en alvorlig allergisk reaksjon, eller en underliggende sykdom.1 Dette er sjeldent tilfellet, og vanligvis forsvinner utslettet i løpet av 24 timer. Ved akutt elveblest vedvarer utslettet i mindre enn seks uker, mens ved kronisk elveblest har man utslett i mer enn seks uker.

Generelt bør du kontakte legen dersom:2 

 • Du har voldsomme utbrudd med utslett som raskt blir større og klør kraftig. 

 • Utslettet vedvarer i mer enn 24 timer. 

 • Du har pustevansker. 

 • Du har hevelser i øynene eller munn/svelg.  

 • Du eller barnet ditt får en allergisk reaksjon.  

På tross av at elveblest sjeldent er farlig, har ofte sykdommen en stor påvirkning på livskvaliteten. Man kan blant annet føle seg stresset og ha sosial angst forbundet med uvissheten om når utslett oppstår. Det har blitt demonstrert at pasienter med kronisk elveblest opplever like stor påvirkning på livskvaliteten som pasienter med koronar hjertesykdom i påvente av operasjon.3 

Referanser: 

1. Schaefer P, Urticaria: evaluation and treatment, Am Fam Physician 2011;83(9):1078-1084. 

2. Norsk Legemiddelhåndbok 

3. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330. 

Hvor lenge varer elveblest?

Ved akutt elveblest har man vablete, kløende utslett som kommer og går, men forsvinner innen 6 uker.1 I de fleste tilfeller varer akutt elveblest i 24-48 timer. Om utslettet vedvarer i mer enn 6 uker kalles det kronisk elveblest .1 

Varigheten for kronisk elveblest avhenger blant annet av alvorlighetsgrad, om man har angioødem og/eller induserbar elveblest, samt alder.

I de fleste tilfeller har kronisk elveblest har en varighet på 1-5 år3, med et gjennomsnitt på 3,5 år hos voksne mellom 20-40 år.4 Hos 50% opphører sykdommen innen 6 måneder, 20% innen 3 år, og 20% har kronisk elveblest mellom 5-10 år.3 

Babyer og barn som lider av elveblest har en mye bedre prognose enn voksne. 60% av barn med kronisk elveblest vil være symptomfrie etter 5 år.5 Babyer med kronisk elveblest har en enda bedre prognose; i løpet av 2 til 7,5 år vil 96% være symptomfrie.

Referanser: 

1. Norsk Legemiddelhåndbok 

2. Sanchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ, Diagnosis and Treatment of Urticaria and Angioedema: A Worldwide Perspective, World Allergy Organization Journal 2012, 5:29 

3. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330. 

4. Engstrom JE, Neher JO, St. Anna L, What is the prognosis for patients with chronic urticaria? J Fam Pract 2011, 60: 168a-168b 

5. Hiragun M, Hiragun T, Mihara S et al. Prognosis of chronic spontaneous urticaria in 117 patients not controlled by a standard dose of antihistamine, Allergy 2013, 68(2): 229-235. 

6. Legrain V, Taieb A, Sage T, Maleville J, Urticaria in infants: a study of forty patients, Pediatr Dermatol 1990, 7(2): 101-107. 

Kan barn få elveblest?

Elveblest er mindre vanlig hos barn enn hos voksne, men omtrent 2-6% av barn lider av en form for elveblest.1 Den vanligste typen hos barn er akutt elveblest; utslett som forsvinner innen 6 uker.2 Kronisk elveblest er mindre vanlig hos barn enn hos voksne, og det estimeres at 0,1-0,3% barn lider av kronisk elveblest.3 Det er vanlig for barn som lider av kronisk elveblest å ha angioødem.

I likhet til elveblest hos voksne, finner man sjeldent årsaken til hudsykdommen hos barn. I bare 22% av tilfellene klarer man å identifisere årsaken til kronisk elveblest.1 

Det er vanlig at man som foreldre mistenker en allergisk reaksjon mot mat som den utløsende faktoren. Men dette er svært sjeldent den utløsende faktoren.1 De vanligste triggerne for elveblest hos barn er infeksjoner, fysiske faktorer som kulde og trykk, samt utslett som følge av insektbitt.1,2,3 Mange ulike insekter, som mygg og lopper, kan utløse elveblest hos barn.

For barn som lider av kronisk elveblest er prognosen mye bedre enn hos voksne, og omtrent 60% vil være symptomfrie etter 5 år.

Behandling av elveblest hos barn er den samme som hos voksne. Om mulig bør man unngå utløsende faktorer (triggere) for elveblesten, og man kan, i samråd med legen, få antihistaminer.

Referanser: 

1. Novembre E, Cianferoni A, Mori F et al. Urticaria and urticaria related skin contion/disease in children, Eur Ann Allergy Clin Immunol 2008, 40(1):5-13 

2. Deacock, SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008, 153(2): 151-161 

3. Church MK, Weller K, Stock P, et al. Chronic spontaneous urticaria in children: Itching for insight, Pediatr Allergy & Immunol 2011, 22:1-8. 

4. Hiragun M, Hiragun T, Mihara S et al. Prognosis of chronic spontaneous urticaria in 117 patients not controlled by a standard dose of antihistamine., Allergy 2013, 68(2): 229-235. 

Er det farlig å få elveblest når man er gravid?

Hvis du får elveblest når du er gravid, er det ikke farlig for verken deg eller fosteret. 

Man kan få elveblest under svangerskapet, men da kan man få en spesiell type elveblest kalt pruritiske urtikarielle papler og plakk i svangerskapet (PUPPP).1 Det er lite sannsynlig å få utbrudd av kronisk elveblest når man er gravid2, og pasienter med elveblest som blir gravide vil ofte oppleve forbedringer i symptomene.1 

PUPPP er en form for elveblest under svangerskapet hvor man får kløende, elveblestliknende utslett som oppstår på magen, og kan spre seg til armen og ben. PUPPP forekommer vanligvis i tredje trimester, og oftest under første graviditet.1 Denne typen elveblest oppstår i 1 av 160 svangerskap2, og er enda vanligere i tvilling-/trillingsvangerskap og hos overvektige.1 Det er svært sjeldent å få PUPPP i påfølgende svangerskap.2 

Hovedårsakene til at man får PUPPP er fordi huden på magen strekkes, samt økte østrogen- og progrestronnivåer som produseres i store mengder under svangerskapet.2 PUPPP forsvinner i løpet av 1 til 3 uker etter fødselen3, og er verken farlig for moren eller fosteret.1 

Siden utslettet er ufarlig og forsvinner etter fødselen er det ikke nødvendig med behandling. Men ettersom utslettet er kløende og kan være ubehagelig for moren, finnes det behandlinger som kan lindre symptomene. Du kan i samråd med legen din få kortikosteroid eller antihistaminer, som begge er trygge behandlingsmetoder for PUPPP.3 

Referanser: 

1. Deacock SJ, An approach to the patient with urticaria, Clin Exp Immunol 2008, 153(2): 151-161. 

2. Kadar L & Kivity S Urticaria and angioedema in pregnancy, Curr Derm Rep 2013, 2:236-242. 

3. Fitzpatrick JE, High WA & Lamar Kyle W, Urticarial and indurated eruptions, Urgent Care Dermatology: Symptom-Based Diagnosis 2018, 63-82. 

Er det farlig med elveblest hos babyer?

Elveblest hos babyer er i utgangspunktet ikke farlig, men du bør kontakte legen dersom babyen din har pustevansker, hevelser i øynene eller munn/svelg, eller om du mistenker en allergisk reaksjon.1,2  

Alle mennesker kan få elveblest, men hudsykdommen er vanligere hos voksne enn hos babyer. Det er uklart hvor vanlig elveblest er hos babyer, men det er estimert at 2-6% av barn lider av en form for elveblest.3 Den vanligste formen for elveblest hos babyer er akutt, mens kronisk elveblest er mer sjeldent.4 Hudsykdommen er ikke farlig for babyer, men om babyen har pustevansker som følge av angioødem er det anbefalt å oppsøke lege.2 

Elveblest er annerledes hos babyer enn hos voksne. I en studie ble det funnet at 50% av babyer med elveblest har angioødem, og 60% har utslett med blødning (hemoragi).

Den hyppigste årsaken til elveblest hos babyer er infeksjoner, etterfulgt av hypersensitivitet til medisiner og mat.5 Melkeallergi spiller også en rolle i utløsingen av elveblest.4 Men den vanligste årsaken er virusinfeksjoner, ofte koblet til antibiotikabehandlinger.

Siden hypersensitivitet til medisiner og mat kan utløse elveblest hos babyer, er den beste formen for behandling å unngå utløsende faktorer.5 Man kan få medisinsk behandling, men dette må legen tilpasse til pasienten.5 

Prognosen for elveblest hos babyer er bedre enn hos barn og voksne. I løpet av 2 til 7,5 år vil 96% være symptomfrie.4 

Referanser: 

 1. Norsk Legemiddelhåndbok 

 2. Mortureux P, Leaute-Labreze C, Legrain-Lifermann V, Acute Urticaria in Infancy and Early Childhood, Arch Dermatol 1998, 134(3):319-323. 

 3. Novembre E, Cianferoni A, Mori F et al. Urticaria and urticaria related skin contion/disease in children, Eur Ann Allergy Clin Immunol 2008, 40(1):5-13. 

 4. Legrain V, Taieb A, Sage T, et al. Urticaria in infants: a study of forty patients, Pediatr Dermatol 1990, 7(2): 101-107. 

 5. Pite H, Wedi B, Borrego LM et al. Management of Childhood Urticaria: Current Knowledge and Practical Recommendations, Acta Derm Venerol 2013, 93:500-508.