It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hva er elveblest

Urtikaria, eller elveblest, er en vanlig hudsykdom som kjennetegnes av vablete utslett, kraftig kløe og/eller angioødem i huden.1 Elveblest klør og er flyktig, noe som betyr at utslett oppstår og forsvinner i løpet 24 timer, og kan vare i inntil 6 uker.2 Ved kronisk elveblest har du vedvarende utslett i mer enn 6 uker.2

Hva er angioødem?

Angioødem er en hevelse i det dypereliggende hudlag. Personer som har kronisk elveblest med angioødem har en tendens til å oppleve symptomene over en lengre tid enn personer som kun har utslett.3 En liten andel pasienter kan også oppleve å få angioødem alene.4

Hvilke typer elveblest finnes?

1. Akutt urtikaria

Akutt urtikaria er vablete, kløende utslett som kommer og går, men forsvinner innen 6 uker. I de fleste tilfeller varer akutt urtikaria i 24-48 timer.

2. Kronisk spontan urtikaria

Kronisk spontan urtikaria er vablete, kløende utslett som kommer og går, og vedvarer i mer enn 6 uker. Noen opplever også å ha hevelser i det dypereliggende hudlag (angioødem).1 Ved kronisk urtikaria er det viktig å få behandling av legen for å øke livskvaliteten, og for å bli fullstendig symptomfri.

3. Induserbar urtikaria

Induserbar urtikaria forårsakes av forskjellige fysiske stimuli som kulde, varme, rift eller trykk: 2,6

 • Rød hevelse forårsaket av kutt eller rift i huden (dermografisme).
 • Kald temperatur og vind kan gjøre de utsatte stedene på kroppen rød, oppsvulmet og kløende. Man kan også få hevelser i halsen av kald drikke og is.
 • Sol, UV-stråling og høye temperaturer kan gi kløende utslett.
 • Vabler i huden forårsaket av svette, gjennom varme og for eksempel trening (kolinerg).
 • Hovne utslett på lokale steder på kroppen hvor det har vært trykk eller friksjon, forårsaket for eksempel av sekkreimer og sko.

Hvor vanlig er elveblest?

Elveblest er en av de vanligste hudsykdommene, og er den sykdommen som fører til flest legebesøk.4

Opp til 1 av 4 vil oppleve å ha urtikaria i løpet av livet, og omtrent 0,5 - 1% av befolkningen lider av kronisk urtikaria.4 Alle aldersgrupper kan få kronisk urtikaria, men sykdommen debuterer oftest i 20-40 års alderen, og rammer dobbelt så mange kvinner som menn.4

Hva er påkjenning ved ä ha elveblest?

Kronisk elveblest kan i betydelig grad påvirke livskvaliteten og føre til søvnmangel samt psykologiske følgesykdommer som f.eks. depresjon og angst.4

Forskning viser at påvirkningen på livskvalitet er like stor som ved f.eks. noen typer hjertesykdom. Man kan oppleve mangel på energi, bli sosialt isolert og er følelsesmessig påvirket.4

Pasientene kan også oppleve vanskeligheter i forhold til jobb, og mer enn halvparten vil oppleve fravær fra jobb som en følge av sykdommen.5

Opp mot halvparten av alle som lider av kronisk elveblest, responderer ikke på standardbehandling med antihistaminer.4

Vanlige påkjenninger ved å ha elveblest er:4

 • Søvnmangel
 • Mangel på energi
 • Depresjon
 • Bekymring og engstelse
 • Sosial isolasjon
 • Følelsesmessig ute av balanse

 

Referanser

 1. Norsk Elektronisk Legemiddelhåndbok
 2. Psoriasis- og eksemforbundet https://www.hudportalen.no/Kronisk-urtikaria/Typer-urtikaria
 3. Sanchez-Borges et al., WAO Journal (2012) 5:125-147.
 4. Maurer et al., Allergy (2011) 317-330.
 5. B.F.O’Donnell et al., BJD 1997:136:197-201
 6. Oslo Hudlegesenter: https://www.oslohudlegesenter.no/elveblest.html