It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Atopisk eksem og elveblest - dette er forskjellen

Klør du? To av de vanligste eksemtypene er elveblest og atopisk eksem. Slik skiller du dem fra hverandre.

Kløe og vabler av elveblest

Elveblest, også kjent som urtikaria, kan være akutt eller kronisk, og kjennetegnes av symptomer som kløe og røde eller bleke vabler. Disse kan være små, eller flyte i hverandre til et større område med hevelse. Har du gjentatte utbrudd i mer enn seks uker, kalles det kronisk urtikaria.

Et karakteristisk trekk for elveblest er at utslettet er flyktig. Vablene kan dukke opp i løpet av minutter, og vil nesten alltid forsvinne innen 24 timer.1

Tørr hud og kløe av atopisk eksem

Typiske kjennetegn for atopisk eksem er tørr hud og kløe. Andre symptomer er at huden blir rød, hoven, sprekker og flasser. Alvorlighetsgraden kan variere fra små områder med lite utslett og lett kløe, til større hudområder med intens kløe og hissig utslett.

Ved atopisk eksem kan det noen ganger også oppstå væskefylte blemmer, kalt pustler. Klorer du på disse kan de sprekke, og det vil dannes skorper på huden. Husk at det er lett å klore seg opp - men kloringen forverrer utslettet og det kan oppstå sår, betennelse og infeksjon.2

For å unngå at utslettet forverrer seg er det viktig å kartlegge symptomene så raskt som mulig.

Hevelser av elveblest

Har du fått en hevelse i lepper eller øyelokk? Da kan det hende du har fått angioødem. Angioødem opptrer ofte samtidig med elveblest. Faktisk er det slik at cirka 50% av elveblestpasienter kun har elveblest, 10% kun har angioødem, og de resterende 40% har begge tilstander.1

Årsaker til atopisk eksem

Både for elveblest og atopisk eksem er årsaken ukjent. Men en kombinasjon av elementer som genetikk, klima, miljø, infeksjoner, livsstil, stress og forurensning kan bidra til utvikling av atopisk eksem. Atopisk eksem kan også være arvelig; barn og babyer som har foreldre med astma, atopisk eksem eller allergi har større risiko for å utvikle atopisk eksem.2

Eksem av allergi

Både atopisk eksem og elveblest kan være forårsaket av allergi.

Allergi kommer av at immunapparatet har dannet antistoffer mot det man er allergisk for. Er du for eksempel allergisk mot melk eller egg, vil kroppen din danne antistoffer mot det du spiser. Det blir frigjort histamin i huden og elveblest kan oppstå. Reaksjonen kommer raskt, og kan oppstå fra du spiser maten til senest innen fire timer.1

Ikke-allergisk elveblest

Utslettene kan også oppstå uten allergi. En ikke-allergisk variant av elveblest er akutt elveblest, som ofte er et engangstilfelle. 

De cellene i huden som slipper ut histamin heter mastceller. I noen tilfeller slipper mastcellene ut histamin uten at det er forårsaket av en allergisk reaksjon.

Hvis for eksempel et barn smaker noe for første gang, og spiser mye av det, for eksempel jordbær, kan barnet få akutt urtikaria. Da er det også histaminfrigjøringen som gir elveblest, og ofte vil barnet tåle jordbær senere. Elveblest kan også komme dersom du har hatt en infeksjonssykdom, eller kan bli fremkalt av legemidler og kontrastmidler til røntgen.1

 

Ta kontakt med legen din dersom du har mistanke om at du har fått atopisk eksem eller elveblest.

 

Referanser

  1. Grøttum, Helle Stordrange. LHL Astma og allergi. Utricaria og elveblest. https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/elveblest-eller-urticaria/
  2. Lyngra, Rose. LHL Astma og allergi. Atopisk eksem. https://www.lhl.no/lhl-astma-og-allergi/eksem/atopisk-eksem/