It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Spør likepersoner

Mange personer med kronisk sykdom velger å melde seg inn i en pasientforening. Pasientforeningene tilbyr informasjon, hjelp og støtte for sine medlemmer. Likepersonsordningen er en del av dette arbeidet. En likeperson er en person som du kan snakke med, som lytter og tar deg på alvor, vet hvor du kan få råd og hjelp, kan gi informasjon om sykdommen, om rettigheter, attføring og om arbeid.

Hvorfor kontakte en likeperson? Når man lever med en kronisk lidelse, ikke har fått en diagnose eller venter på en diagnose, kan det være til stor hjelp å få snakke med en person som kjenner seg igjen i de utfordringer man møter på. 

Både Norsk Revmatikerforbund (NRF) og Spondyloartrittforbundet Norge (Spafo Norge) jobber for at personer med kronisk revmatisk sykdom skal få en bedre hverdag.