It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Spør en lege

Forbered deg før legebesøket. Legebesøket er din mulighet til å fortelle hvordan du føler deg og hvordan ryggsmertene påvirker livet ditt. Bruk muligheten til å snakke med omsorgspersoner om hvilke behandlinger som finnes og hva du kan gjøre selv.

Sørg for at du forbereder deg til ditt neste legebesøk. Benytt deg gjerne av sjekklisten her på siden.