It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Hvor vanlig er ankyloserende spondylitt?

Det er lett å tro at ankyloserende spondylitt er en uvanlig sykdom, men sannheten er at den er vanligere enn man tror. Det er antatt at omtrent 0,3%1,2 av den norske befolkningen lider av ankyloserende spondylitt, men det er trolig flere som ikke har oppsøkt lege eller fått en diagnose. To av tre som får ankyloserende spondylitt er menn. Sykdommen debuterer noe senere hos kvinner enn hos menn.

Ankyloserende spondylitt kan ikke helbredes, men med riktig hjelp kan sykdommen bremses og det er mulig å lindre smerten. Fysisk aktivitet og bevegelse er viktig for at sykdommen ikke forverres.