It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Behandle i tide for å oppnå bedre effekt

For å motvirke smerte, stivhet og for å beholde bevegeligheten i ryggen kan du bruke medisiner som reduserer inflammasjonen (betennelsen) ved ankyloserende spondylitt.

Medisinering ved ankyloserende spondylitt:

  • Smertestillende medisiner som du kan kjøpe uten resept kan noen ganger hjelpe ved mild smerte. Hvis du har sterke smerter, eller det oppstår leddskader, bør sterkere smertestillende anvendes.
  • Betennelsesdempende antirevmatiskemiddel virker smertestillende og hemmer inflammasjonen i leddene. Legemidler mot stivhet og verk som oppstår ved AS pleier å ha god effekt.
  • Nyere sykdomsmodifiserende antirevmatiske («biologiske») legemidler består av molekyler som ligner dem som finnes i kroppen. Disse legemidlene blokkerer signalstoffer som er sentrale ved inflammasjonen ved ankyloserende spondylitt. Du får dem intravenøst på sykehuset eller en selvadministrert sprøyteeller penn som injiseres rett under huden. Noen ganger kombineres disse legemidlene med andre antirevmatiske medisiner.
  • Kortikosteroider til systemisk bruk kan noen ganger ha veldig god effekt ved inflammasjon i ledd og senefester.