It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Fullfør denne selvvurderingen for å finne ut om du kan ha ankyloserende spondylitt.

Mange opplever smerte i nedre del av ryggen, noe som kan forekomme av flere årsaker. En av disse kan være inflammasjon/betennelse. Den korte undersøkelsen nedenfor kan bidra til å gi klarhet i om smerten er forårsaket av en inflammatorisk tilstand kalt ankyloserende spondylitt.

Har du hatt ryggsmerter lengre enn 3 måneder?
Begynte smertene før du fylte 45 år?
Beskriver noen av setningene nedenfor smertene du har i ryggen?

1. Det er ille på natten, men blir bedre når jeg står opp
2. Det blir bedre når jeg beveger meg eller trener, men blir ikke bedre av hvile
3. Den kommer sammen med stivhet om morgenen og varer i 30 minutter eller lenger

Referanser

1. Poddubnyy D, van Tubergen A, Landewe R, Sieper J, van der Heijde D, Assessment of SpondyloArthritis international S. Development of an ASAS-endorsed recommendation for the early
referral of patients with a suspicion of axial spondyloarthritis. Ann Rheum Dis. 2015;74:1483-7.
2. Sieper J, van der Heijde D, Landewe R et al. New criteria for inflammatory back pain in patients with chronic back pain: a real patient exercise by experts from the Assessment of
SpondyloArthritis International Society (ASAS). Ann Rheum Dis 2009; 68:784–8
3. Rudwaleit M, Metter A, Listing J, Sieper J, Braun J. Inflammatory back pain in ankylosing spondylitis: a reassessment of the clinical history for application as classification and diagnostic
criteria. Arthritis Rheum. 2006;54:569-78.
4. Sieper J, Rudwaleit M. Early referral recommendations for ankylosing spondylitis (including pre-radiographic and radiographic forms) in primary care. Ann Rheum Dis. 2005;64:659-63.
5. Calin A, Porta J, Fries JF, Schurman DJ. Clinical history as a screening test for ankylosing spondylitis. JAMA 1977;237:2613–4