It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

psoriasis_iholla_logo_small

Vertaistuki

Psoriasisliiton järjestämä vertaistuki on luottamuksellista toimintaa, jossa voit keskustella toisen psoriasista sairastavan kanssa ja jakaa kokemuksia. Se auttaa sairauden kohtaamisessa. 

Usein toisen sairastuneen tuki on ensiarvoisen tärkeää, sillä vertaistukea voi antaa vain toinen sairauden kokenut henkilö. Vertaistukea voi myös saada ja antaa lähes huomaamattaan epämuodollisissa keskusteluissa muiden psoriasista sairastavien kanssa.

Psoriasisliitto järjestää muun muassa sopeutumisvalmennuskursseja, keskusteluryhmiä ja muuta ohjelmaa alueellisesti. Liitto ajaa myös sairastuneiden asiaa yhteiskunnallisesti.

Foto 4

Erityisesti vastasairastuneelle ja hänen perheelleen tukihenkilö voi tarjota kokemukseen perustuvia näkökulmia ja vinkkejä. Vertaistukihenkilöt ja tukiryhmät toimivat Psoriasisliiton paikallisyhdistyksissä. Vertaistukihenkilön kanssa voit jakaa sekä tunteita että tietoa. Psoriasisliiton kautta myös kokemuskouluttajat käyvät kertomassa omasta näkökulmastaan sairauteen. Jos haluat keskustella mistä tahansa psoriasikseen liittyvästä, voit soittaa psorilinjalle. Lue lisää psorilinjasta.

Psorilinja_logo

Nykyään apua on saatavilla myös sosiaalisen median keskusteluryhmistä, joissa voi jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Tutustu Iholla.fi-Facebook-yhteisöön.

Taloudellinen tuki

Psoriasista sairastavat ovat oikeutettuja erilaisiin sosiaaliturvan muotoihin. Vamman tai pitkäaikaissairauden perusteella sinulla voi olla oikeus kunnan tuottamiin sosiaalitoimen palveluihin kuten kotipalvelut, sosiaalityö, perhe- ja kasvatusneuvolat, mielenterveystoimistot ja nuorisotyö sekä täydentävään toimeentulotukeen ja vammaispalveluihin. Psoriaatikon kohdalla yleisimmin kyseeseen tulevat tukitoimet ovat luonteeltaan harkinnanvaraisia. Lue lisää psoriaatikon sosiaaliturvasta psoriasisliiton sivuilta.

Psoriasisliitto on tuottanut yhteistyössä muiden potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen kanssa verkkojulkaisun sosiaaliturvasta pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin. Oppaaseen on koottu ajantasaista sosiaaliturvaan liittyvää tietoa. Lataa sosiaaliturvaopas täältä.   

Joskus psoriasis vaikuttaa myös työkykyyn. Työ- ja elinkeinotoimiston tehtävänä on tuottaa työvoimapalveluita sekä erilaisia työllisyyttä tukevia koulutuksia, työkokeilua ja neuvontaa. Psoriasista sairastavan on mahdollista kouluttautua uudelleen Kelan tuella, mikäli sairauden vuoksi on mahdotonta jatkaa entisessä ammatissa.

Myös psoriasiksen hoitoon käytetyistä lääkkeistä on mahdollista saada korvausta. Kelasta voi hakea korvausta lääkkeistä, perusvoiteista ja kliinisistä ravintovalmisteista, joita lääkäri on määrännyt hakijan sairauden hoitoon.  Kela-korvausta myönnetään 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen. Lue lisää lääkekorvauksista Kelan sivuilta.