It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

psoriasis_iholla_logo_small

Psoriasiksen hoito

Jo lieväkin psoriasis saattaa heikentää elämänlaatua. Nykyhoidoilla oireet on mahdollista saada hallintaan vaikka tautia ei voida kokonaan parantaa. Ihotautilääkäri auttaa oikean hoitovaihtoehdon löytämisessä. Nivelpsoriaasin hoidosta vastaa yleensä reumatologi.

Psoriasikseen on saatavilla useita erilaisia hoitomuotoja. Hoitomuodon valintaan vaikuttavat muun muassa oireiden laajuus ja voimakkuus. Hoidon tavoitteena ovat oireiden minimoiminen, hyvä elämänlaatu sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpito.

Psoriasista sairastava osallistuu itse hoitonsa suunnitteluun. Sopivan hoidon löytyminen voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Hoidon tulee sopia henkilön omaan elämäntilanteeseen. Jatkuva luottamuksellinen hoitosuhde lääkärin, hoitajan ja potilaan välillä auttaa psoriasiksen hoidon onnistumisessa.

Psoriasiksen hoitoa ohjaa Suomalaisen Lääkäriseura Duodecimin julkaisema Käypä hoito -suositus. Lue lisää hoitovaihtoehdoista Käypä hoito -sivuilta tai Psoriasliiton hoitovaihtoehdot -sivulta.