It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

psoriasis_iholla_logo_small

Elämää psoriasiksen kanssa

Vaikka psoriasis on maailmanlaajuisesti melko yleinen sairaus, sen aiheuttama kuormittavuus on tunnustettu vasta hiljattain. Sairaus aiheuttaa myös psykososiaalisia oireita kuten masennusta. Niihin kannattaa hakea ajoissa apua.

Maailman terveysjärjestön WHO:n keväällä 2014 hyväksymän päätöslauselman mukaisesti psoriasis on vakava, tulehduksellinen, ei-tarttuva sairaus, johon ei ole parannuskeinoa. Sairauden näkyvien ja lääketieteellisten oireiden, kuten kivun, kutinan ja haavaumien lisäksi sairauden psykososiaaliset vaikutukset tunnustettiin vihdoin.

Psoriasis saattaa aiheuttaa haasteita jaksamiselle niin työssä kuin vapaa-ajalla, eikä näitä vaikutuksia tule jättää huomioimatta. Onneksi psoriasikseen on saatavilla apua.
 

henkinen


Psoriasis ja henkinen hyvinvointi

Useimmat psoriasista sairastavat kokevat, että sairaus vaikuttaa myös henkiseen hyvinvointiin. Muiden kohtaaminen voi olla vaikeaa, kun iho on huonossa kunnossa.

Joskus pienellä alueella hyvin näkyvällä paikalla oleva ihottuma voi tuntua henkisesti raskaammalta kuin laaja-alainen piiloon jäävä psoriasisihottuma. Siksi sairauden henkistä kuormitusta ei kannata vähätellä.
Sairauden aiheuttaman taakan helpottamiseksi on tärkeää jakaa ajatuksia ja kokemuksia sekä läheisten että muiden sairastuneiden kanssa. Joskus sairastuminen herättää kysymyksiä, kuten: ”Miksi juuri minä?” ja ”Miten sairaus rajoittaa elämääni?”. Tällöin välittäminen ja keskustelu auttavat eteenpäin. Lue lisää vertaistuesta.

Katso video, joka havainnollistaa psoriasiksen aiheuttamia oireita ja tuntemuksia.

Psoriasis käsissä

Hae apua ajoissa

Psoriasis vaikuttaa väistämättä mielialaan, toimintakykyyn ja elämänlaatuun, silloin kun ihoa kutittaa, kiristää ja siihen sattuu. Psoriasiksen psykososiaalisten oireiden hoitaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin näkyvien oireiden. Aina niitä ei kuitenkaan huomioida tarpeeksi.

Joskus psoriasista sairastavat välttelevät sosiaalisia tilanteita ja kärsivät myös masennuksesta, sillä he kokevat leimautumista sairautensa vuoksi. Monet häpeilevät ihoaan, ja sillä on vaikutuksia niin itsetuntoon, käyttäytymiseen kuin kokemukseen omasta ulkonäöstä.

Apua kannattaa hakea, kun kokee sairauden rajoittavan jaksamista tai sosiaalisia suhteita. Lue lisää muun muassa vertaistuesta ja arjessa jaksamisesta.
 

apua ajoissa


Psoriasiksen vaikutukset

Vaikka ihopsoriasis on yleensä lievä, yli 80 prosenttia sitä sairastavista on kokenut syrjintää tai nöyryytystä sen vuoksi. Sairauden vaikutus työssä ja arjessa jaksamiseen on merkittävä.

Erityisesti keskivaikealla ja vaikealla psoriasiksella on yleensä vaikutuksia muun muassa toimintakykyyn, nukkumiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin. Sairaus heikentää elämänlaatua muun muassa aiheuttamansa kivun ja toimintakyvyn heikentymisen vuoksi.

Runsas alkoholin kulutus pahentaa sairauden oireita. Vaikea psoriasis kasvattaa myös liitännäissairauksien riskiä. Näitä ovat muun muassa diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet ja tulehdukselliset suolistosairaudet. Lue, miten psoriasis diagnosoidaan.